Idioma wají

De Wikipedia, la enciclopedia libre

El idioma wají es un idioma indoeuropeo, concretamente iránica hablada por el pueblo wají en Afganistán, China, Pakistán, Tayikistán, y en menor medida en Rusia por los emigrantes que viven ahí.

Ortografía[editar]

El wají tradicionalmente no se escribía. Se ha usado varios sistemas de escritura; árabe, cirílico y latino para escribir el idioma.[1]Haqiqat Ali creó una ortografía en 1984.[2]

El alfabeto wají creado por Haqiqat Ali
Letra A a B b C c Č č Č̣ č̣ D d Ḍ ḍ Δ δ E e Ə ə F f G g Ɣ ɣ Ɣ̌ ɣ̌ H h I i J j J̣̌ ǰ̣ K k L l M m N n
AFI [a] [b] [t͡s] [t͡ʃ] [ʈ͡ʂ] [ɖ] [d̪] [ð] [e] [ə] [f] [g] [ʁ] [ɣ] [h] [i] [d͡ʒ] [ɖ͡ʐ] [k] [l] [m] [n]
Letra O o P p Q q R r S s Š š Ṣ̌ ṣ̌ T t Ṭ ṭ Θ ϑ U u V v W w X x X̌ x̌ Y y Z z Ž ž Ẓ̌ ẓ̌ Ʒ ʒ Ы ы
AFI [o] [p] [q] [r] [s] [ʃ] [ʂ] [ʈ] [t̪] [θ] [u] [v] [w] [χ] [x] [j] [z] [ʒ] [ʐ] [d͡z] [ɨ]

Texto de muestra de una traducción de la Biblia publicada en 2001 se muestra a continuación.[3]

Padre nuestro (Lucas 11:2-4)
Wají en alfabeto latino Wají en alfabeto cirílico Castellano
2 Yiso yavər x̆atəy: «Sayišt i dəo carəv, x̆anəv: „Ey bzыrgwor Tat ki də osmonət cəy! Ti bəzыrg nung bər olam ыmыt! Ləcər dəwroni Ti podšoyi ɣ̆at-ət, zəmin-ət zəmon də hыkmi taw ыmыt! 2 Йисо йавəр х̌атəй: «Сайишт ҙи дəо царəв, х̌анəв: „Ей бзыргв̌ор Тат ки дə осмонəт цəй! Ти бəзырг нунг бəр олам ымыт! Лəцəр дəв̌рони Ти подшойи г̌ат-əт, зəмин-əт зəмон дə ҳыкми тав̌ ымыт! 2 El les dijo entonces: «Cuando oren, digan: Padre, santificado sea tu Nombre, que venga tu Reino, hágase tu voluntad, así en la Tierra como en el Cielo,
3 Spo rыsq-ət rыzi sakər nəsib car! 3 Спо рысқ-əт рызи сакəр нəсиб цар! 3 danos hoy nuestro pan de cada día,
4 Cə spo gənoən šəxs! Sak bə kuy, ki sakər šakiɣ̆, cə kərk! kыx̆ter baxṣ̌əṣ̌ carən. Cə bandi nafs-ət awasən, Cə waswasayi Iblisən saki niga δыr!“» 4 Цə спо гəноəн шəхс! Сак бə куй, ки сакəр шакиг̌ цə кəрк! Кых̌тəр бахш̣əш̣ царəн. Цə банди нафс-əт ав̌асəн, Цə в̌асв̌асайи Иблисəн саки нига д̌ыр!“» 4 perdona nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a aquellos que nos ofenden; y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal».

Vocabulario[editar]

El léxico wají presenta diferencias significativas con las demás lenguas de Pamir. Aquí muéstrase la comparación de Gawarjon de los dialectos del sarikoli y del wají habladas en China.

Comparación léxica de siete lenguas iránicas[4]
Castellano Persa Tayiko Sugní Sarikoli Pastún Wají Avéstico
uno jæk (یک) jak (‍як) jiw iw jaw (يو) ji aēva-
carne ɡuʃt (گوشت) ɡuʃt (гушт) ɡuːxt ɡɯxt ɣwaxa, ɣwaʂa (غوښه) ɡuʂt ?
hijo pesær (پسر) pisar (писар) puts pɯts zoi (زوی) putr putra
fuego ɒteʃ (اتش) otaʃ (оташ) joːts juts or (اور) rɯχniɡ âtar
agua ɒb (اب) ob (об) xats xats obə (اوبه) jupk aiwyô, ap
agua dæst (دست) dast (даѕт) ðust ðɯst lɑs (لاس) ðast zasta
pie (پا) po (по) poːð peð pxa, pʂa (پښه) pɯð pad
diente dændɒn (دندان) dandon (дандон) ðinðʉn ðanðun ɣɑx, ɣɑʂ (غاښ) ðɯnðɯk ?
ojo tʃæʃm (چشم) tʃaʃm (чашм) tsem tsem stərɡa (سترګه) tʂəʐm cashman
caballo æsb (اسب) asp (асп) voːrdʒ vurdʒ ɑs (آس) jaʃ aspa
nube æbr (ابر) abr (абр) abri varm urjadz (اوريځ) mur maēγa-
trigo ɡændom (گندم) ɡandum (гандум) ʒindam ʒandam ɣanam (غنم) ɣɯdim ?
varios besjɒr (بسيار) bisjor (бисёр) bisjoːr pɯr ɖer, pura (ډېر، پوره) təqi paoiri, paoirîsh, pouru
alto bolænd (بلند) baland (баланд) biland bɯland lwaɻ (لوړ) bɯland berezô, berezañt
lejos dur (دور) dur (дур) ðar ðar ləre (لرې) ðir dûra, dûrât
bueno χub (خوب) χub (хуб) χub tʃardʒ xə, ʂə (ښه) baf vohu
pequeño kutʃik (کوچک) χurd (хурд) dzul dzɯl ləɡ, ləʐ (لږ) dzəqlai ?
decir ɡoft (گفت) ɡuft (гуфт) lʉvd levd wajəl (ويل) xənak aoj-, mrû-, sangh-
hacer kærd (کرد) kard (кард) tʃiːd tʃeiɡ kawəl (کول) tsərak kar-
ver did (ديد) did (дид) wiːnt wand winəm (وينم) wiŋɡ dî-

Fonología[editar]

Vocales[editar]

Anterior Central Posterior
Cerrada i ɨ u
Semicerrada e o
Intermedia ə
Abierta a

Consonantes[editar]

Labial Dental Alveolar Alveolopalatar Retroflejo Velar Uvular Glotal
Nasal m n
Plosiva p b t̪ d̪ ʈ ɖ k ɡ q
Africado t͡s d͡z t͡ʃ d͡ʒ ʈ͡ʂ ɖ͡ʐ
Fricativo f v θ ð s z ʃ ʒ ʂ ʐ x ɣ χ ʁ h
Aproximante l j w
Radical r

Referencias[editar]

  1. «Wakhi Roman alphabets on Gojal.net». Archivado desde el original el 14 de febrero de 2012. Consultado el 15 de enero de 2014. 
  2. Ali, Haqiqat (1984). Wakhi Language 1. 
  3. Luqo Inǰil (Gospel of Luke) (en wakhi). Bəzыrg Kitob tarǰimacrakыzg institute. 2001. : Title page Archivado el 28 de mayo de 2008 en Wayback Machine., passages in Roman alphabet Archivado el 28 de mayo de 2008 en Wayback Machine.[1] Archivado el 28 de mayo de 2008 en Wayback Machine.,passages in Cyrillic alphabet Archivado el 28 de mayo de 2008 en Wayback Machine.[2] Archivado el 28 de mayo de 2008 en Wayback Machine.
  4. Gawarjon (高尔锵/Gāo Ěrqiāng) (1985). Outline of the Tajik language (塔吉克语简志/Tǎjíkèyǔ Jiǎnzhì). Beijing: Nationalities Publishing House. 

Enlaces externos[editar]

Prueba Wikipedia en Idioma wají en la Incubadora de Wikimedia.