Himno de la República Socialista Soviética de Azerbaiyán

De Wikipedia, la enciclopedia libre
Ir a la navegación Ir a la búsqueda
Azərbaycan Sovet Sosialist Respublikasının Himni
Español: Himno de la República Socialista Soviética de Azerbaiyán
Flag of the Azerbaijan Soviet Socialist Republic.svg
Información general
Himno de Flag of the Azerbaijan Soviet Socialist Republic.svg RSS de Azerbaiyán
Letra Suleyman Rustam,
Samad Vurgun,
Huseyn Arif
Música Uzeyir Hajibeyov
Adoptado 1944
Hasta 1992
Multimedia
Versión coral

¿Problemas al reproducir este archivo?

El Himno de la República Socialista Soviética de Azerbaiyán fue el himno nacional de Azerbaiyán cuando era una de las repúblicas de la Unión Soviética; fue usado de 1944 a 1992 (la letra fue modificada en 1978). Fue compuesto por Uzeyir Hajibeyov, quien también compuso el actual Himno nacional de Azerbaiyán.

Letra en azerí (cirílico)[editar]

Азәрбајҹан! Чичәкләнән республика, шанлы дијар!
Гадир совет елләриндә һәм азадсан, һәм бәхтијар.
Октјабрдан гүввәт алыб сән говушдун сәадәтә,
Алгыш олсун бу һүнәрә, алгыш олсун бу гүдрәтә!
Јолумуз Ленин јолудур, партијадыр рәһбәримиз,
Коммунизмин ҝүнәшилә нурланаҹаг сәһәримиз.
Биз ҝедирик ҝәләҹәјә галибләрин ҹәрҝәсиндә,
Јаша, јаша, Азәрбајҹан, бөјүк совет өлкәсиндә!
Одлар јурду! Бу ағ ҝүнләр ел ҝүҹүнүн бәһрәсидир,
Гәһрәманлыг, бир дә һүнәр азад инсан һәвәсидир.
Нәсилләрдән-нәсилләрә јадиҝардыр дәјанәтин,
Коммунизмә ҝедирик биз, сыра мөһкәм, аддым мәтин.
Јолумуз Ленин јолудур, партијадыр рәһбәримиз,
Коммунизмин ҝүнәшилә нурланаҹаг сәһәримиз.
Биз ҝедирик ҝәләҹәјә галибләрин ҹәрҝәсиндә,
Јаша, јаша, Азәрбајҹан, бөјүк совет өлкәсиндә!
Рәшадәтли рус халгыдыр достлуг, бирлик бајрагдары,
Мүгәддәсдир, сарсылмасдыр дост елләрин бу илгары.
Гардаш халглар бирлијиндән алдыг ҝүҹү, гүдрәти биз,
Гој вар олсун бу иттифаг - шанлы Совет Вәтәнимиз!
Јолумуз Ленин јолудур, партијадыр рәһбәримиз,
Коммунизмин ҝүнәшилә нурланаҹаг сәһәримиз.
Биз ҝедирик ҝәләҹәјә галибләрин ҹәрҝәсиндә,
Јаша, јаша, Азәрбајҹан, бөјүк совет өлкәсиндә!

Letra en azerí (latino)[editar]

Azərbaycan! Çiçəklənən respublika, şanlı diyar!
Qadir sovet ellərində həm azadsan, həm bəxtiyar.
Oktyabrdan qüvvət alıb sən qovuşdun səadətə,
Alqış olsun bu hünərə, alqış olsun bu qüdrətə!
Yolumuz Lenin yoludur, partiyadır rəhbərimiz,
Kommunizmin günəşilə nurlanacaq səhərimiz.
Biz gedirik gələcəyə qaliblərin cərgəsində,
Yaşa, yaşa, Azərbaycan, böyük sovet ölkəsində!
Odlar yurdul Bu ağ günlər el gücünün bəhrəsidir,
Qahrəmanlıq, bir də hünər azad insan həvəsidir.
Nasillərdən-nəsillərə yadigardır dəyanətin,
Kommunizmə gedirik biz, sıra möhkəm, addım mətin.
Yolumuz Lenin yoludur, partiyadır rəhbərimiz,
Kommunizmin günəşilə nurlanacaq səhərimiz.
Biz gedirik gələcəyə qaliblərin cərgəsində,
Yaşa, yaşa, Azərbaycan, böyük sovet ölkəsində!
Rəşadətli rus xalqıdır dostluq, birlik bayraqdarı,
Müqəddəsdir, sarsılmasdır dost ellərin bu ilqarı.
Qardaş xalqlar birliyindən aldıq gücü, qüdrəti biz,
Qoy var olsun bu ittifaq - şanlı Sovet Vətənimiz!
Yolumuz Lenin yoludur, partiyadır rəhbərimiz,
Kommunizmin günəşilə nurlanacaq səhərimiz.
Biz gedirik gələcəyə qaliblərin cərgəsində,
Yaşa, yaşa, Azərbaycan, böyük sovet ölkəsində!

Letra en español[editar]

Azerbaiyán, la gloria, las flores de la República.
Es capaz de liberar a la Unión Soviética y en las provincias, pero feliz.
Octubre ha sido el qovusdun fuerza que la felicidad,
¡Alabado sea el hunərə, ¡Alabado sea el poder!
Nuestro camino es el camino de Lenin, el líder del partido,
Nurlanacaq gunəsilə ciudad del comunismo.
Somos uno de los ganadores del futuro.
La edad, la edad, la tierra soviética genial!
Manual de incendios yurdul de la potencia de la fruta blanco del día,
Qahrəmanlıq, la audacia del deseo humano de libertad.
Nasillərdən generación de memoria dəyanətin,
Vamos hacia el comunismo, algunos pasos fuertes y constantes.
Nuestro camino es el camino de Lenin, el líder del partido,
Nurlanacaq gunəsilə ciudad del comunismo.
Somos uno de los ganadores del futuro,
La edad, la edad, la tierra soviética genial!
Valiant pueblo ruso ambiente, la bandera de la Unión.
Sarsılmasdır feliz, amable ilqarı las provincias.
Unión de pueblos hermanos tienen la fuerza, el poder,
Vamos a conseguir esta unión, la gloriosa Madre Patria Soviética!
Nuestro camino es el camino de Lenin, el líder del partido,
Nurlanacaq gunəsilə ciudad del comunismo.
Somos uno de los ganadores del futuro,
La edad, la edad, la tierra soviética genial!

Véase también[editar]

Enlaces externos[editar]