Ν

De Wikipedia, la enciclopedia libre
Ir a la navegación Ir a la búsqueda
Ni
Νν
Sonido /n/
Numeración griega 50
Historia
Origen
Descendientes
  • N en alfabeto latino
  • Н en cirílico
  • Ն en armenio
  • en georgiano
Alfabeto griego
Α α Alfa Β β Beta Γ γ Gamma
Δ δ  Delta Ε ε  Épsilon Ζ ζ Dseta
Η η Eta Θ θ Theta Ι  ι   Iota
Κ κ  Kappa  Λ λ Lambda  Μ μ Mi
Ν ν Ni Ξ ξ  Xi Ο ο Ómicron
Π π Pi Ρ ρ Ro Σ σ Sigma
Τ τ  Tau Υ υ Ípsilon Φ φ Phi
Χ χ Chi Ψ ψ Psi Ω ωOmega
Letras arcaicas:
Ϝ   Ϛ   Ͱ   Ϻ   Ϙ   Ϡ   Ϸ

Ni (según la Real Academia Española actualmente) o ny (según la RAE hasta 2002) (Ν ν), que en ámbitos científicos se denomina nu, es la decimotercera letra del alfabeto griego y tiene un valor de 50 (νʹ) en el sistema de numeración griega. Debe distinguirse de su derivada en el alfabeto latino N.

Historia[editar]

Variantes epigráficas[editar]

En las fuentes epigráficas arcaicas aparecen las siguientes variantes:[1]

Uso[editar]

La letra minúscula ν se usa como símbolo para:

Unicode[editar]

  • Griego y copto[2]
Carácter Ν ν
Unicode GREEK CAPITAL LETTER NU GREEK SMALL LETTER NU COPTIC CAPITAL LETTER NI COPTIC SMALL LETTER NI
Codificación decimal hex decimal hex decimal hex decimal hex
Unicode 925 U+039D 957 U+03BD 11418 U+2C9A 11419 U+2C9B
UTF-8 206 157 CE 9D 206 189 CE BD 226 178 154 E2 B2 9A 226 178 155 E2 B2 9B
Referencia numérica Ν Ν ν ν Ⲛ Ⲛ ⲛ ⲛ
Referencia de caracteres Ν ν
DOS Greek 140 8C 164 A4
DOS Greek-2 181 B5 231 E7
Windows 1253 205 CD 237 ED
TeX \nu
  • Matemáticas
Carácter 𝚴 𝛎 𝛮 𝜈 𝜨 𝝂
Unicode MATHEMATICAL BOLD
CAPITAL NU
MATHEMATICAL BOLD
SMALL NU
MATHEMATICAL ITALIC
CAPITAL NU
MATHEMATICAL ITALIC
SMALL NU
MATHEMATICAL BOLD ITALIC
CAPITAL NU
MATHEMATICAL BOLD ITALIC
SMALL NU
Codificación decimal hex decimal hex decimal hex decimal hex decimal hex decimal hex
Unicode 120500 U+1D6B4 120526 U+1D6CE 120558 U+1D6EE 120584 U+1D708 120616 U+1D728 120642 U+1D742
UTF-8 240 157 154 180 F0 9D 9A B4 240 157 155 142 F0 9D 9B 8E 240 157 155 174 F0 9D 9B AE 240 157 156 136 F0 9D 9C 88 240 157 156 168 F0 9D 9C A8 240 157 157 130 F0 9D 9D 82
Referencia numérica 𝚴 𝚴 𝛎 𝛎 𝛮 𝛮 𝜈 𝜈 𝜨 𝜨 𝝂 𝝂
Carácter 𝝢 𝝼 𝞜 𝞶
Unicode MATHEMATICAL SANS-SERIF
BOLD CAPITAL NU
MATHEMATICAL SANS-SERIF
BOLD SMALL NU
MATHEMATICAL SANS-SERIF
BOLD ITALIC CAPITAL NU
MATHEMATICAL SANS-SERIF
BOLD ITALIC SMALL NU
Codificación decimal hex decimal hex decimal hex decimal hex
Unicode 120674 U+1D762 120700 U+1D77C 120732 U+1D79C 120758 U+1D7B6
UTF-8 240 157 157 162 F0 9D 9D A2 240 157 157 188 F0 9D 9D BC 240 157 158 156 F0 9D 9E 9C 240 157 158 182 F0 9D 9E B6
Referencia numérica 𝝢 𝝢 𝝼 𝝼 𝞜 𝞜 𝞶 𝞶

Referencias[editar]

  1. Poinikastas. «Ancient Greek letter forms». Centre for the Study of Ancient Documents, University of Oxford. Consultado el 2018. 
  2. Tablas de códigos Unicode: "Greek and Coptic" (Griego y copto, rango: 0370-03FF)