Diferencia entre revisiones de «Lenguas bolé-tangalé»

Ir a la navegación Ir a la búsqueda
116 bytes añadidos ,  hace 9 años
|-
| '1' || móoɗì || mô|| múuri|| (ɗók)|| mòɗi || mɔ̀dɔ́
| ɗuwey || dɔk || ɗékkíré || múndí || || || *
|-
| '2' || bòláu || m̀bàalú|| m̀bàál|| pèlòw|| bòlò|| fùllúk
| rap || ràp || fáláw || póllów || || || *
|-
| '3' || kúnùm || kúnú|| kúun|| bùnùm|| kùnû|| kùnúŋ
| kunu || kúnuŋ || kùnùŋ || kúnúm || || || *
|-
| '4' || pòɗɗó || fúɗú|| páryá|| pèeròw|| hɔ̀ɗò|| hɔ̀dúk
| paraw || pàdàó || fàɗàw || póɗòw || || || *paɗaw
|-
| '5' || bàɗì || bàaɗì|| bòorí|| faàr|| bât|| hwàt
| bât || fùwàt || fáat || páaɗí || || || *
|-
| '6' || bàššimóoɗì|| bècə́m|| bɪ́címɪ́n|| foòròmìnì|| bàʔàʃìmòɗi<br>(5+1)|| fármé
| byême || pàíndì || fáyɗìn || páyíndì || pópíllów || || *
|-
| '7' || báawúló|| bàzə̀mbàalú<br>(5+ 2)|| bùcù m̀bàl<br>(5+2)|| paàlìlàw|| babìlò<br>(5+2)|| fáró fùllúk<br>(5+2)
| bwelà || pèláù || fáyláw || pówùrɗòw || || || *
|-
| '8' || póorɗó<br>(2x4)|| húrɗú|| hórró|| pìrpìròw|| hɔɔrɗò<br>(2x4) || húrú ɡùdùk<br>(2x4)
| torìmen || pàpádà<br>(2x4) || fàrfìɗòw || làmbáɗà || || || *
|-
| '9' || ɓòonùm|| ɓár jà|| bàryà múuri<br>(10-1)|| kómbóy|| ɓònù|| láɡó mɔ̀dɔ́<br>(10-1)
| wan-<br>ɗumwe || làmbùdà || lèbìɗà || làmbáɗà || || || *
|-
| '10' || bìmbáɗí|| ɓáráɗì|| bár|| ɓùmmò|| bimbaɗ<br>(2x5)|| kùumò
| ɡûm || ɡ͡bɔmɔ || kómó || kúmó || || || *
|}
 
122 040

ediciones

Menú de navegación