Quinto Volusio Saturnino

De Wikipedia, la enciclopedia libre
Ir a la navegación Ir a la búsqueda

Quinto Volusio Saturnino (en latín Quintus Volusius Saturninus) fue un senador del Alto Imperio romano, que desarrolló su cursus honorum durante los años centrales del siglo I, bajo los imperios de Tiberio, Calígula, Claudio y Nerón.

Era hijo de Lucio Volusio Saturnino consul suffectus en 3 y Praefectus Urbi de la ciudad de Roma.

Con estas credenciales, su carrera inicial debió ser fácil y, por su lealtad, el emperador Claudio le benefició con una adlectio inter patricos, lo que elevaba el rango de su familia equiparándolo con la más rancia nobleza romana. Nerón lo designó consul ordinarius en 56[1]​ y ese mismo año, falleció su padre y él se encargó personalmente de pronunciar su laudatio funebris o elogio funerario. Inmeditamente después, ingresó en varios colegios sacerdotales: sodal Augustalis en honor de Augusto y los antiquísimos sacerdocios de sodal Titiis y frater Arvales.[2]

En 61 era gobernador de la provincia Galia Bélgica y fue nombrado junto con los también senadores Tito Sextio Africano y Marco Trebelio Máximo para realizar un censo de todas las Galias (en latín ad censos agendos), misión difícil dada la rivalidad entre los tres y en la que los mejores resultados los obtuvo Trebelio Máximo.[3]

Tuvo dos hijos, Lucio Volusio Saturnino, cónsul ordinario en 87 y Quinto Volusio Saturnino, cónsul ordinario en 92.

Bibliografía[editar]

 • Rudolf Hanslik, "Q. Volusius Saturninus", 20 RE, vol. IX. A.1, Stuttgart, 1961, col. 1863.
 • Der Neue Pauly, vol 12/2, Stuttgart, 1999, col. 324.

Notae[editar]

 1. Tácito, Ann. XIII, 25, 1: Q. Volusio P. Scipione consulibus otium foris, foeda domi lascivia, qua Nero itinera urbis et lupanaria et deverticula veste servili in dissimulationem sui compositus pererrabat, comitantibus qui raperent venditioni exposita et obviis vulnera inferrent, adversus ignaros adeo, ut ipse quoque exciperet ictus et ore praeferret.
  También las inscripciones de Pompeya (Italia):
  • CIL IV 3340, 20: Perscriptio / [Vesta]lis // Q(uinto) Volusio Saturnino [P(ublio) Cornelio co(n)s(ulibus)] / XIV K(alendas) Iulias Vestalis P[opidiae ---] / servos (sic) scripsi me [accepisse a] / L(ucio) Caecilio Iuc[undo HS --- merce]/de minus [ob mancipia vendita(?)] / [---] qua[e pecunia in stipulatum] / eius venit [ex auctione ---] / domina[e meae // actum Po[mpeis] // Chirograpum [Vestalis] / Popidiae [----] / ab L(ucio) C[aecilio Iucundo] / ob mancipia[m ---] / stipula(tum) ven[--- ob auctionem] / Popid[----
  • CIL IV 3340, 21: [Persc]riptio [M(arco) All]eio Carpo // Q(uinto) Volusio Saturnino P(ublio) Cornelio Scipione co(n)s(ulibus) / [VIII] K(alendas) Iulias / [M(arcus) Alleius]s Carpus scripsi / me a[ccepi]sse ab(!) L(ucio) Caecilio / [Iucundo HS] mille trecen/[tos octoginta] s[e]xs(!) nummo[s] / ex [auction ---]iaria // ] / act(um) Pompeis // M(arci) Allei Carpi / M(arci) Al(l)e(i) / Carp(i) / M(arci) Alle[i Carpi] / [M(arci) Al]lei Carpi // Q(uinto) Volusio Saturnino P(ubli) Cor/nelio co(n)s(ulibus) VIII K(alendas) Iul(ias) / M(arcus) Alleius Carpus scripsi me / accepisse ab (sic) L(ucio) Caecilio / Iucundo HS |(mille)CCCXXCVI / ob auctione(m) me(am) sup sti/pulatu eius / actum Pomp(eis)
  • CIL IV 3340, 23: [Q(uinto) Volusio S]aturnin[o P(ublio) Cor]/[nelio Scipi]one [co(n)s(ulibus)] / III Idus Novembr(es) / [--]s Umbriciae Antiochidis se[rvus] / [scripsi ea]m accepisse ab (sic) L(ucio) Caec[ilio] / [Iucundo] sestertios nummos sescentos / [quadragi]nta quinque ob a[u]ctionem / [factam no]mine(?) [---] / rebus impositicis v[---] / ex qua summa [accepit numeratos(?)] // sestertios ducentos [et] arbitria s[estertio]s / viginti et acc[e]ss[ione]s HS XIII et minus / HS LI et hac di[e reli]quos ego / sestertios trec[ento]s sexsaginta (sic) / nummos / actum Pompeis
  • AE 1974, 275: SI[--]VM / [---]S[---] stipulat[u]s [e]s[t] / C(aius) Sulpicius Cinn[amu]s qui se / procuratorem G[---]ae Primigeni/ae esse [di]cebat spopondit / C(aius) Iulius Atimetus / actum VII Idus Martias / P(ublio) Cornelio Sci[pi]on[e Q(uinto) Volusio Saturnino] co(n)s(ulibus) // ] M(arci) Teren[ti
  Y de otros lugares:
  • CIL VI 2002, Roma (Italia): -----/ [Q(uinto) Volusio Saturnino P(ublio) Cornelio Scipione co(n)s(ulibus)] / P(ublius) N[---] / M(arcus) Al[---] / C(aio) Fontei[o Capitone C(aio) Vipstano Aproniano co(n)s(ulibus)] / C(aius) Fisius Po[---] / Fabius Num[antinus ---] / Nerone Caesar[e Aug(usto) IIII Cn(aeo) Cornelio Lentulo co(n)s(ulibus)] / L(ucius) Iunius Silanus [3] / C(aio) Memmio Regulo [L(ucio) Verginio Rufo co(n)s(ulibus)] / C(aius) Ummidius Quadra[tus 3] / C(aius) Vipstanus Poplicola[---] / D(ecimus) Silanus Gaetulicus [---] / L(ucius) Salvius Otho Cocce[ianus ---] / C(aio) Laecanio Basso M(arco) [Licinio Crasso Frugi co(n)s(ulibus)] / M(arcus) Camillius Surd[inus
  • CIL X 1574 Puteoli (Italia): Q(uinto) Volusio Saturn(ino) / P(ublio) Cornelio Scip(ioni) co(n)s(ulibus) / Augustales / qui Neroni Claudio / Caesari August(o) et / Agrippinae Augustae / I(ovi) O(ptimo) M(aximo) et Genio coloniae / ludos fecer(unt) XIII XII K(alendas) Mart(ias) / C(aius) Tantilius CC(aiorum) l(ibertus) Hyla / Cn(aeus) Pollius Cn(aei) l(ibertus) Victor / C(aius) Iulius C(ai) l(ibertus) Glaphyr / curatoribus / [----
  • CIL XIII 6820, Maguncia (Alemania): Neronis Claudi] / [Ca]esaris Aug(usti) Ger(manici) Im[p(eratoris)] / [L(ucio) An]tistio [V]eter[e l]eg(ato) A[ug(usti)] / [pr]o [pr(aetore)] Q(uinto) Volusio Satur/nin[o] P(ublio) Corn(elio) Sc[i]p(ione) co(n)s(uli) / ala Ga[ll]o[r(um)] Pet[r]iana per / C(aium) Iulium Augurinum / praefectum
  • HEp 3, 195, Almonte (Huelva, España): [Q(uinto) Volusio Saturnino] P(ublio) Corn[elio Scipione co(n)s(ulibus)] / [pro salute Iuliae Agri]ppinae Au[g(ustae)
 2. Inscripciones:
  • CIL VI 2037 = CIL VI 32352, Roma (Italia): Cn(aeo) Lentulo Gaetulico T(ito) Curtilio M[ancia co(n)s(ulibus)] / III Idus Decembr(es) in sacra vi[a] / P(ublius) Memmius Regulus pro magistro fratrum [Arvalium nomine ex edicto(?)] / Neronis Claudi Caesaris Aug(usti) Germanici pr[incipis parentisque publici ante] / domum Domitianam ob memoriam Domi[tii patris eius bovem marem immolavit] / XVIII K(alendas) Ianuar(ias) in Capitoli[o] / P(ublius) Memmius Regulus promagistro fra[trum Arvalium nomine ob natalem] / Neronis Claudi Caesaris Aug(usti) Ger[manici principis parentisque publici] / immolavit Iovi O(ptimo) M(aximo) bovem m[arem Iunoni vaccam Minervae vaccam] / Saluti publicae vaccam Genio ipsi[us taurum] / in conlegio [adfuerunt 3] / P(ublius) Memmius Regulus [3] / Faustus Corneliu[s Sulla 3] / P(ublio) Lentulo Scipione Q(uinto) Volusio Saturnino
  • CIL VI 2043, [`Roma]] (Italia): In collegio adfuerunt Q(uintus) Tillius Sassius] / [magister Sulp]icius Camerinus L(ucius) Salvius / [Otho Titianus L(ucius)] Piso [L(uci)] f(ilius) Q(uintus) Volusius Saturninus / [C(aius) Vipstanus Ap]ronianus C(aius) Piso / [is]dem co(n)s(ulibus) / [pri]die Idus Ianuar(ias) / [ante aedem(?) Co]ncordiae sacrificium indixit / [deae Dia]e / [Q(uintus) Tillius] Sassius mag(ister) collegi(i) fratrum Arva/[lium] nomine adhibitis Q(uinto) Volusio Satur/[ni]no T(ito) Sextio Africano L(ucio) Salvio Othone / [Titiano] in VI K(alendas) Iunias domi / IV K(alendas) Iun(ias) in luco et domi / III K(alendas) Iun(ias) domi / [i]n collegio adfuerunt Q(uintus) Tillius Sassius / mag(ister) Q(uintus) Volusius Saturninus T(itus) Sextius / Africanus L(ucius) Salvius Otho Titianus / isdem co(n)s(ulibus) / XII K(alendas) Februar(ias) / [in Capi]tolio vota soluta quae suscepe/[rant pr]o partu et incolumitate Poppaeae / [Augustae] / [Q(uintus) Tillius Sassius mag(ister) colleg]i(i) fratrum / [Arvalium nomine immolavit Iovi b(ovem) m(arem) Iunoni] vacc[am] / [Minervae vaccam // isdem [co(n)s(ulibus)] / IV Idus [---] / magisterio Q(uinti) Tilli Sassi c[ollegi(i) Fratrum] / Arvalium nomine im[molavit in Capito]/lio A(ulus) Vitellius ob adv[entum Neronis Claudi] / Caesaris Augusti G[ermanici et Poppaeae] / Augustae et Claud[iae Augustae Iovi b(ovem) m(arem)] / Iunoni vacc(am) Min[ervae vacc(am) Saluti pu]/blicae vaccam [Felicitati(?) vaccam] / Spei vacc(am) Gen[io ipsius taurum Iunoni] / Poppaeae Aug[ustae vaccam Iunoni Claudiae] / Augustae v[accam] / in collegio a[dfuerunt A(ulus) Vitellius Sulpicius] / Camerin[us 3 L(ucius) Vitel]/lius C(aius) Pis[o] / i[sdem co(n)s(ulibus)] / II[--] / magist[erio Q(uinti) Tilli Sassi collegi(i) fratrum] / Arva[lium nomine immolavit in Capito]/lio [---] / Au[g(usti)
 3. Tacitus, Ann., XIV, 46, 2: census per Gallias a Q. Volusio et Sextio Africano Trebellioque Maximo acti sunt, aemulis inter se per nobilitatem Volusio atque Africano: Trebellium dum uterque dedignatur, supra tulere.


Predecesor:
Nerón y Lucio Antistio Veto
Cónsul del Imperio Romano
junto con Publio Cornelio Léntulo Escipión

56
Sucesor:
Nerón II y Lucio Calpurnio Pisón