Premio Ina Nobuo

De Wikipedia, la enciclopedia libre
Saltar a: navegación, búsqueda

El Premio Ina Nobuo (en japonés 伊奈信男賞, Ina-Nobuo-shō) es un premio de fotografía otorgado cada año desde 1976 en el Salón Nikon y patrocinado por Nikon. Supone el reconocimiento a la mejor exposición fotográfica de la obra de un fotógrafo japonés que se ha realizado entre octubre y septiembre, recibiendo su nombre del crítico japonés Ino Nobuo que fue el director del Salón Nikon desde 1968 a 1978.

Los premiados han sido:

  Año Fotógrafo
1 1976 Gashō Yamamura
2 1977 Masahisa Fukase
3 1978 Hiromi Tsuchida
4 1979 Satoshi Kuribayashi
5 1980 Bishin Jumonji
6 1981 Meitoku Itō
7 1982 Shinzō Hanabusa, Shisei Kuwabara
8 1983 Gorō Nakamura
9 1984 Akihisa Masuda
10 1985 Masao Gozu
11 1986 Shigeichi Nagano
12 1987 Ichirō Tsuda
13 1988 Hiroh Kikai
14 1989 Noriaki Yokosuka
15 1990 Chuyung Yoon
16 1991 Akihiro Sakaki
17 1992 Kiyoshi Suzuki
18 1993 Kunihiro Suzuki
19 1994 Eimu Arino
20 1995 Hiromi Eguchi
21 1996 Yoshikazu Minami
22 1997 Michio Yamauchi
23 1998 Mitsuhiro Kamimura
24 1999 Shunji Dodo
25 2000 Hideaki Uchiyama
26 2001 Hiroshi Yamazaki
27 2002 Seiichi Furuya
28 2003 Hiroshi Ōshima
29 2004 Kiyotaka Shishito
30 2005 Nobuo Shimose
31 2006 Chihiro Minato
32 2007 Keizō Kitajima
33 2008 Kenshichi Heshiki
34 2009 Oota Zyuniti
35 2010 Hitoshi Fugo
36 2011 Yi Sangil
37 2012 Brian Y. Sato
38 2013 Kōgorō Suzuki
39 2014 Osamu Kanemura


Enlaces externos[editar]