Ir al contenido

Marco Junio Rufino Sabiniano

De Wikipedia, la enciclopedia libre
Marco Junio Rufino Sabiniano
Información personal
Nacimiento Siglo IIjuliano Ver y modificar los datos en Wikidata
Información profesional
Ocupación Político y militar Ver y modificar los datos en Wikidata
Cargos ocupados

Marco Junio Rufino Sabiniano[a]​ fue un senador romano del siglo II que desarrolló su carrera política bajo los imperios de Adriano, Antonino Pío y Marco Aurelio.

Familia[editar]

Era hermano de Aulo Junio Rufino, consul ordinarius en 153 bajo Antonino Pío.

Carrera pública[editar]

Su primer cargo conocido fue el de consul ordinarius en 155,[2]​ para ser casi veinte años después procónsul de la provincia romana de Asia en 172-173 bajo Marco Aurelio.

Notas[editar]

 1. En latín, M. Iunius Rufinus Sabinianus.[1]

Referencias[editar]

 1. PIR2 I 0811.
 2. Referencias en:
  • Codex iustinianus II, 1, 1: Imperator Antoninus.
  Ipse dispice, quemadmodum pecuniam, quam deposuisse te dicis, deberi tibi probes. nam quod desideras, ut rationes suas adversaria tua exhibeat, id ex causa ad iudicis officium pertinere solet. * ant. a. manilio. * <a155 pp. iiii k. oct. sabiniano ii et severo conss.>
  • También lo indican las siguientes inscripciones:
   • CIL VI 2086 = CIL VI 32380 = AE 1998, 113, Roma (Italia): C(aio) Iulio Severo [M(arco) Iunio] / Rufino co(n)s(ulibus) III N[on(as) Ian(uarias)] / magisterio Avilli Qua[drati] / per promag(istrum) M(arcum) Fulvium Apronianum / in Capitolio votorum nuncupandorum causa pro salute Imp(eratoris) Caesaris Titi Aeli [Hadriani] / Antonini Aug(usti) Pii p(atris) p(atriae) fratres Arvales convenerunt M(arcus) [Fulvius] / Apronianus promag(ister) M(arcus) Valerius Homullus L(ucius) Claudiu[s M]odestus / M(arcus) Fabius Iulianus Heracleo O< p = C >ta< t = V >ianus M(arcus) Val(erius) I[u]nianus / C(aius) Iulius Maximus Ti(berius) Claudius Agrippinus / isdem co(n)s(ulibus) VII Idus Ian(uarias) / in pronao aedis Concordiae fratres Arvales sacrificium deae / Diae indixerunt ibique C(aius) Iulius M[a]ximus promag(ister) manibu[s lautis] / velato capite sub di[v]o diu divo cu[lmine contr]a orientem sacrific[iu]m [d]eae Diae / cum collegis suis in[dixit] / quod bonum faustum [felix fortunatumque] sit Imp(eratori) Caesa[ri di]vi Hadr[i]ani filio / divi Traiani nepoti [divi Nervae prone]poti T(ito) Aeli[o Hadr]iano Antonino / Aug(usto) Pio p(atri) p(atriae) pontifici max[imo tribunic(ia) pot(estate) XV]III c[o(n)s(uli) IIII imp(eratori) II princip]i parent[i]q(ue) nostr(o) / et M(arco) Aelio Aurelio Caesa[ri filio 3 totique domui ei]us sena[t]ui popu/lo Romano Quiritibus fra[tribus Arvalibus sacrificium deae D]iae [ho]c anno / erit a(nte) d(iem) XVI K(alendas) Iun(ias) domi a(nte) d(iem) [X]IIII K(alendas) Iun(ias) in [luco et domi a(nte) d(iem) XIII K(alendas) Iun(ias) d]omi con/summabitur adfuerunt C(aius) Iulius promag(ister) M(arcus) [Fabius Iulianus Heracleo Op]tatia/nus M(arcus) Valerius Iunianus L(ucius) Claudius Modestu[s] / C(aio) Aufidio Victorino M(arco) Gavio [Maximo co(n)s(ulibus) XVI K(alendas) Iun(ias)] / in hortis Umbr[i] Primi fratres Arvales prae[textati sacrificium deae Diae] / advenientes t[u]re vino f[e]cerunt ibique di[scumbentes toralibus segmen]/tatis albis ture vino fece[ru]nt pueri patrimi et [matrimi senatorum filii praetex]/tati cum publicis ad aram [r]et[t]ulerunt Q(uintus) Cor[nelius ---]/nius Tiro Frugillianus L(ucius) Lo[l]lianus Avitus P(ublius) S[---adfue]/runt in collegio M(arcus) Fulvius Apronianus pr[omag(ister) M(arcus) Fabius Iulianus Heracleo Opta]/tianus L(ucius) Claudius Modestus C(aius) Iulius Maximus M(arcus) V[alerius Iunianus M(arcus) Vale]rius Homullus isdem co(n)s(ulibus) X[IIII K(alendas) I]un(ias) / in luco deae D[iae] M(arcus) Fulvius Apronianus prom[ag(ister) ad] aram immolavit / p[orcas piaculares] duas luci coin[quien]di et operis faciundi ibique vaccam ho/[norariam albam ad] foculum deae Diae im[mo]lavit deinde sacerdotes in tetras/[tylo consederunt et] ex sacrificio epulati sunt sumptisque praetextis et coronis / [spiceis vittatis lucum] deae Diae submoto ascenderunt et per M(arcum) Fulvium Apronia/[num promag(istrum) et per L(ucium) Clau]dium Modestum proflamine agnam opimam immolarunt / [perfectoq(ue) sacrifici]o omnes ture vino fecerunt deinde coronis inlatis si/[gnisque unctis Stati]lium Cassium Taurinum ex Saturnalia prim<is=A> in Saturna/[lia secunda magistrum] annuum fecerunt item Imp(eratorem) Caesar(em) T(itum) Aelium Hadrianum / [Antoninum Aug(ustum) Pium f]laminem fecerunt ibique in tetrastylo discum/[bentes apud Avillium Q]uadratum magistrum epulati sunt post epulas rici/[niatus soliatus cor]ona pactili rosacia M(arcus) Fulvius Apronianus pro/[mag(ister) submoto sup]ra carceres ascendit et signum quadrigis bigis / [desultoribus misit praesi]dente L(ucio) Claudi<o=VM> Modest<o=VM> pro flamine victo/[res palmis et coronis ar]genteis h[o]noravit adfuerunt in collegio M(arcus) / [Fulvius Apronianus proma]g(ister) M(arcus) Fabius Iulianus Heracleo Optatianus L(ucius) Clau/[dius Modestus C(aius)] Iulius Maximus M(arcus) Valerius Iunianus / [is]dem co(n)s(ulibus) XIII K(alendas) Iun(ias) / [in domum Umbri] Primi fratres Arvales ad consummandum sa/[crum deae Diae convene]runt ib[i]que inter cenam Fulvius Apronianus pro/m[ag(ister) L(ucius) Claudius Mod]estus [p]roflamen Fabius Iulianus Heracleo C(aius) Iuli/us [Maximus M(arcus) Valerius Iu]nianus ture vino fecerunt ministrantibus pu/er[is patrimis et matrimis s]en[at]orum fili(i)s isdem qui XVI K(alendas) easdem fruges / liba[tas ministrant(ibus) ca]latoribus pueri riciniati cum publicis ad / ara[m rettulerunt la]mpadibus accensis sacerdotes tuscanicas {con} / conti[gerunt] / [isdem] co(n)s(ulibus) III K(alendas) Iun(ias) / in luco [deae Diae piaculum fact]um ob arborem expiandam quae ve/[tustate deciderat porca]m et agnam struibus ferctisq(ue) fertis per M(arcum) Fulvi/[um Apronianum pro]magist(rum) et pu[b]licos fratrum Arvalium / [D(ecimo?) Rupilio(?)] Severo L(ucio) Iulio Severo co(n)s(ulibus) / III Idus Decembr(es) / [in locum Ca]rp[i] publici Corneliani promoti ad tabulas quae/storias transscribendas substitu(tu)s est Epictetus Cuspianus publi/cus ex litteris M(arci) Fulvi Aproniani promagistri / A(ulo) Avillio Urinatio Quadrato / Strabon< e = I > Aemiliano co(n)s(ulibus) / pridie Idus Mart(ias) / piaculum factum ob ferrum inlatum scalpturae magisteri< i = O > Avilli Quadra/ti consummati porca et agna struibus fertisque per Proculum calatorem / et publicos fratrum Arvalium / isdem co(n)s(ulibus) Non(as) Mart(ias) / piaculum factum ob ferrum elatum scriptura(e) et scal(p)turae magiste/ri consummati Avilli Quadrati porca et agna struibus fertisque per / Proculum calatorem et publicos fratrum Arvalium // [XIIII Kal(endas) Iun(ias) in luco deae Diae L(ucius) Armenius Peregrinus praet(or) promag(ister) ad aram immolavit porcilias piaculares] n(umero) II luci coinquiendi et operis faciundi ibique baccam honorariam immolavit sacerdotes in tetrastulo praetextat[i] / conseder<u=I>nt et porcilias piaculares epulati sunt et postea ad lucum deae Diae adscenderunt et per L(ucium) Armenium / Peregrinum praet(orem) promag(istrum) T(itum) Statilium Silianum proflamine agnam opinam immolaver(unt) perfectoque sacri/ficio omnes ture et vino fecerunt deinde coronis inlatis signisque unctis M(arcum) Iul(ium) Gessium Bassianum mag(istrum) / fecerunt et Statilium Silianum flam< i = E >nem fecerunt ibique in tetrastylo discumbentes apud No< v = M >(ium) Seve/rum Pium mag(istrum) iterum epulati sunt post epulas Armenius Peregrinus praet(or) promag(ister) riciniatus soliatus coro/natus supra carceres ascendit et signum quadrigis vigis desultoribus misit praesedente ad creta(m) Aelio / Coerano victores palm< i = A >s et coron< i = A >s argente< i = A >s honoraverunt deinde Romae in domo Aeli Coerani discumben/tes ture et vino fecerunt ministrantibus pueris patrimis et matrimis quibus supra adfuerunt L(ucius) Armenius Peregri/nus praet(or) promag(ister) Cn(aeus) Catilius Severus T(itus) Statilius Silianus C(aius) Sulpicius Pollio P(ublius) Aelius Coeranus L(ucius) Caesonius Lucillus / XIII Kal(endas) Iun(ias) in domum Aeli Coerani fratres Arvales ad consummandum sacrum deae Diae convenerunt ibique inter / cenam Armenius Peregrinus praet(or) et promag(ister) Catilius Severus Stati<l=T>ius Silianus Sulpicius Pollio Aelius Coeranus / Caesonius Lucil< l = I >us discumbentes toralibus segmentatis ture et vino fecerunt ministrantibus pueris patrimis / et matrimis senator(um) fili(i)s pra< e = S >textati(s) q(ui) s(upra) fruges libantes cum calatoribus et public(is) ad aram ret(t)ulerunt deinde / lampadibus incensis pariter tuscanicas cont<i=E>gerunt quas per kalatores domos suas miserunt hoc anno cena/tum est in diebus singulis |(denariis) centenis XVI XIV XIII Kal(endas) Iun(ias) et adclamaverunt fe< li = R >cissime felicissime / te salvo et victore felicissime o nos felices qui te Imp(eratorem) videmus de nostris ann(is) augeat t(ibi) I(uppiter) a(nnos) Germanice max(ime) d(i) t(e) s(ervent) Brit(annice) / max(ime) d(i) t(e) s(ervent) te salvo salvi et securi sumus te Imp(eratore) fe< l = T >ix senatus Aug(uste) d(i) t(e) s(ervent) in perpetuo iuvenis triumphis senex Imp(erator) / maior Aug(usto) d(i) t(e) s(ervent) Aug(uste) Aug(usta) Iuliae Aug(ustae) matri Aug(usti) feliciter ex te Aug(usta) Aug(ustum) videmus d(i) t(e) s(ervent) in perpetuo Aug(usta) Aug(uste) / III Id(us) Aug(ustas) in Capitolio ante cella(m) Iunonis Reg(inae) fratres Arvales co<n=M>venerunt quod dominus n(oster) Imp(erator) sanctissim(us) / Pius M(arcus) Aurel{l}ius Antoninus Aug(ustus) pont(ifex) max(imus) per limitem Raetiae ad hostes extirpandos barbarorum (terram) introi/turus est ut ea res ei prospere feliciterque cedat et immolaverunt per L(ucium) Armenium Peregrinum isdem co(n)s(ulibus) / pr(idie) Non(as) Oct(obres) in Capitolio ante cellam Iunonis Reg(inae) ob salute(m) victoriamque Germanicam Imp(eratoris) Caes(aris) M(arci) Aurelli Anto/nini Pii Felic(is) Aug(usti) Part(hici) max(imi) Brit(annici) max(imi) Germanici max(imi) pont(ificis) max(imi) trib(unicia) potest(ate) XVI imp(eratoris) III co(n)s(ulis) IIII proco(n)s(ulis) et Iuliae Aug(ustae) / Piae Feli<c=O>(is) m(atris) Imp(eratoris) Antonini Aug(usti) n(ostri) senatus castrorum et patriae fratres Arvales co<n=M>venerunt et immolaverunt / per L(ucium) Armenium Peregrinum promag(istrum) vice Flavi Alpini mag(istri) collegi(i) fratrum Arvalium I(ovi) O(ptimo) M(aximo) b(ovem) m(arem) a(uratum) Iunoni / Reg(inae) b(ovem) f(eminam) a(uratam) Minervae b(ovem) f(eminam) a(uratam) Saluti publ(icae) b(ovem) f(eminam) a(uratam) Marti Ultori taurum a(uratum) Iovi victori b(ovem) m(arem) a(uratum) et Victoriae b(ovem) f(eminam) a(uratam) Laribus / militaribus taurum album Fortunae Reduci b(ovem) f(eminam) a(uratam) Genio Imp(eratoris) Antonini Aug(usti) n(ostri) taurum album Iunoni Iuliae / Piae matris Antonini Aug(usti) n(ostri) senat(us) castror(um) et patr(iae) b(ovem) f(eminam) a(uratam) adfuerunt Cn(aeus) Catilius Severus T(itus) Statilius Silianus
   • CIL X 1208, Avella (Italia):---]indolis [----] / [----] ut [----] / [------] / [------] / [----]a[----]aesetn[----]ev[----] / [----]eniqui[----]imu[----] / [----]I[----] / [----]N[----] / [----]atem[----] / [----]tiom[----] / [----]a[----] / [----]alio[----] / [------] / [----]st[----]rium [----] / [----]mus et Agrice / [----] pe< c = Q >unia remissa // C(aio) Caesio C(ai) fil(io) / Pal(atina) Vero / quaest(ori) aliment(orum) / C(aio) Iulio Severo M(arco) Iunio Rufino Sabiniano co(n)s(ulibus) / III Nonas Decembres Abellae in basilic[a] scri/bundo atfuere M(arcus) Munatius M(arci) fil(ius) Gal(eria) Pris/cianus T(itus) Egnatius T(iti) f(ilius) Pa[l(atina)] Ru[fus ----] Herennius / T(iti) f(ilius) Gal(eria) Clemens N(umerius) Pettius N(umeri) f(ilius) Gal(eria) Cuiti[--] / A(ulus) Fuficius A(uli) f(ilius) Gal(eria) Priscus qu[od] universis / ordinis viris postulanti[bus ----]Q[----]xi[----] / probissimi iuvenis et mi[----] / acer< b = V >issim[a]m mortem II[---]ico prosequend[a]m esse q(uid) d(e) e(a) [r(e) f(ieri) p(laceret) d(e)] e(a) r(e) i(ta) c(ensuerunt) / d(ecreto) d(ecurionum)
   • AE 2004, 1907: [Imp(eralor) C]aes(ar) divi Hadrian[i] f(ilius) [d]ivi Traiani Parthici nepos divi Nervae pronepos T(itus) Aelius Hadrianus Antoninus Aug(ustus) Pius pont(ifex) max(imus) trib(unicia) pot(estate) XVIII imp(erator) II co(n)s(ul) IV p(ater) p(atriae) peditibus et equitibus qui milit(averunt) in coh(ortibus) III quae appellant(ur) I Aelia Athoitar(um) et II Lucens(ium) et II Mattiacor(um) et sunt in Thracia sub Iulio Commodo leg(ato) quinis et vicenis pluribusve stipend(iis) emeritis dimiss(is) honesta missione quorum nomina subscript(a) sunt civitatem Roman(am) qui eorum non haberent dedit et conubium cum uxoribus quas tunc ha[b]uiss(ent) cum est civitas i(i)s data aut cum i(i)s quas postea d[uxisse]nt dumtaxat singulis a(nte) d(iem) VI Id(us) Mart(ias) C(aio) Iulio Severo M(arco) Iunio Sabiniano co(n)s(ulibus) coh(ortis) II Mattiacor(um) cui prae(e)st Antonius Annianus ex pedite Aelio Batonis f(ilio) Dassio Pann(onio) descript(um) et recognit(um) ex tab(ula) aer(ea) quae fixa est Rom(ae) in mur(o) post templ(um) divi Aug(usti) ad Minervam

Bibliografía[editar]

 • Riba, "A. Iunius Rufinus 143)", RE, vol. X-1, Stuttgart, 1918, col.1083.
 • Der Neue Pauly, vol VI, Stuttgart 1999, col. 68.


Cónsul del Imperio romano
Predecesores
Lucio Vero
Tito Sextio Laterano
154
con
Cayo Julio Severo
155
Sucesores
Marco Ceyonio Silvano
Cayo Serio Augurino
156
Procónsul de Asia
Predecesor
Marco Nonio Macrino
en el periodo
172-173
Sucesor
Sexto Sulpicio Tértulo