Marco Aquila Juliano

De Wikipedia, la enciclopedia libre
Ir a la navegación Ir a la búsqueda

Marco Aquila Juliano (en latín: Marcus Aquila Iulianus) fue un senador del Alto Imperio romano que desarrolló su cursus honorum en la primera mitad del siglo I, bajo los imperios de Tiberio y Calígula, siendo designado por este último como Consul ordinarius del año 38.[1]

Bibliografía[editar]

 • Rohden, P. A. "Aquila" 9, RE, vol. II.1 Stuttgart, 1895, col. 314-315.

Notas[editar]

 1. Dión Casio LIX 9,1. Frontino Aq. 13. Inscripciones :
  • CIL II 5, 732 = HEp . 6, 647 = AE 1994, 923, Cauche el Viejo (España): P(ublio) Nonio Asprenate / M(arco) Aquila Iuliano // co(n)s(ulibus) // Q(uintus) Lucius Fenestella hospitium / fecit cum senatu populoque civitatis / Aratispitanae / eumque(!) liberos poste/rosque eorum in fidem clientelam/que suam liberorum posterorumq(ue) / suorum recepit / egit / P(ublius) Vibius Rufinus mag(istratus?)
  • CIL VI 811, Roma (Italia):M(arco) Aquila Iuliano / P(ublio) Nonio Asprenate co(n)s(ulibus) / VII K(alendas) Iunias / pro salute et Pace et / Victoria et Genio / Caesaris Augusti / [----
  • CIL VI 2028 = CIL VI 32344 = AE 1983, 95, Roma (Italia): [M(arco) Aquila Iuliano P(ublio) Nonio Asprenate co(n)s(ulibus) C(aius) Caesar Augustus Germanicus mag(ister) fratr(um) Arval(ium)] / [a(nte) d(iem) III Non(as) Ianuar(ias)] / [Taurus Statilius Corvinus promag(ister) collegii fratrum Arvalium nomine] / [vota nuncupavit pro salute C(ai) Caesaris Augusti Germanici pont(ificis) max(imi) tri(bunicia) pot(estate) co(n)s(ulis) p(atris) p(atriae) victimis] / [immolatis in Capitolio quae superioris anni magister voverat persolvit et in] / [proximum annum nuncupavit praeunte --- in] / [eadem verba quae infra scripta sunt] / [Iuppiter O(ptime) M(axime) si C(aius) Caesar Augustus Germanicus ---] / [quem me sentio dicere vivet domusque eius(?) incolumis erit a(nte) d(iem) III Non(as) Ian(uarias) quae proximae p(opulo) R(omano) Q(uiritibus) rei p(ublicae)] / [p(opuli) R(omani) Q(uiritium) erunt fuerint eumque diem eosque (eumque?) salvos servaveris] / [ex periculis si qua sunt eruntve ante eum diem eventumque bonum ita uti me sentio dicere] / [dederis eosque e(umque?) in eo statu quo nunc sunt (est?)] / [aut eo meliore servaveris] astu [ea ita faxis tum tibi collegii] / fratrum Arvali[um nomine bove aurato voveo esse futurum] / Iuppiter O(ptime) M(axime) quae in ver[ba tibi bove aurato vovi esse futur]um [quod] / hoc die vovi ast tu ea ita fa[xis tum tibi donum] auri p(ondo) XXV / argenti p(ondo) LV ex pecunia fratrum [Ar]valium nomine eoru[m] / positum iri voveo / Iuno Regina quae in verba Iovi O(ptimo) M(aximo) bove aurato vovi esse / futurum quod hoc die vovi ast tu ea ita faxis tum tibi colle[gii] / fratrum Arvalium nomine bove aurata voveo esse futuru[m] / Minerva quae in verba Iovi O(ptimo) M(aximo) bove aurato vovi esse futur[um] / ast tu ea ita faxis tum tibi collegii fratrum Arvalium n[omine] / bove aurata voveo esse fu(tu)rum / in eadem verba vovit deae Diae Saluti divo Augusto / adfuerunt Paullus Fabius Persicus Cn(aeus) Domitius Ahenobar[bus] / M(arcus) Furius Camillus / a(nte) d(iem) VII Idus Ianuar(ias) / Taurus Statilius Corvinus promagister collegii fratru[m] / Arvalium nomine in luco deae Diae pro salute C(ai) Caesaris A[ugusti] / Germanici vaccam quam III Non(as) Ianuar(ias) voverat immola[vit] / a(nte) d(iem) III Idus Ianuar(ias) / [Taurus Statili]us [Cor]vinus pro[magis]ter collegii fratrum Arv[alium] / nom[ine in --- Manibus lautis] capit[e velato] / [sub divo contra orientem sacrificium indixit deae Diae] // q[uod bonum faust]um [felix fortunatumque sit C(aio) Caesari Augusto] / Ger[m(anico) mag(istro) so]ror[ibusq(ue) eius p(opulo) R(omano) Q(uiritibus) fratribusque Arvalibus] / mih[ique sacri]ficium in [luco domoque] / C(ai) Caes(aris) Augusti German[ici magistri erit] / a(nte) d(iem) VI K(alendas) Iunias [domi] / a(nte) d(iem) IIII K(alendas) Iunias in [luco et domi] / a(nte) d(iem) III K(alendas) Iunias [domi] / a(nte) d(iem) III K(alendas) Februar(ias) / Taurus Statilius Corvinus promagiste[r collegii fratrum Arvalium] / nomine in campo ad aram Pacis [3 immolavit] / ad[f]uerunt Paullus Fabius Persicus [Cn(aeus) Domitius Ahenobarbus] / [M(arcus) Furius Camillus (?) // eodemque die] / Taurus Statilius Cor[vi]n[us] promagister collegii fratrum Ar[valium nomine] / natali Iuliae Augustae in Capitolio Iovi O(ptimo) M(aximo) bovem marem in[molavit] / adfuerunt Paullus Fabius Persicus Cn(aeus) Domitius Ahenoba[rbus] / M(arcus) Furius Camillus / pr(idie) K(alendas) Februar(ias) / [T]aurus Statilius Corvinus promagister collegii fratrum Arvali[um nomine] / natali Antoniae Augustae in Capitolio Iovi O(ptimo) M(aximo) bovem marem in[molavit] / a(nte) d(iem) XV K(alendas) Apriles / [Tau]rus Statilius Corvinus promagister collegii fratrum Arvaliu[m nomine] / quod hoc die C(aius) Caesar Augustus Germanicus a senatu impera[tor appellatus est] / [in] Capitolio Iovi Iunoni Minervae hostias maiores III inmol[avit ante templum] / [no]vom divo Augusto unam / [a]dfu[e]runt Paullus Fabius Persicus Cn(aeus) Domitius Ahenobarbus M(arcus) [Furius Camillus] / Appi[u]s Iunius Silanus / a(nte) d(iem) V K(alendas) Apriles / [T]aurus St[a]tilius Corvinus promagister collegii fratrum Arvalium [nomine quod] / hoc di[e C(aius)] Caesar Augustus Germanicus urbem ingressus es[t in Capitolio] / Iovi Iu[n]oni Minervae victimas maiores III immolavit a[nte tem]plum / novom divo Augusto unam / adfuerunt [P]aullus Fabius Pe[rs]icus M(arcus) Furius Camillus Appius I[unius Sila]nus / a(nte) d(iem) XIIII K(alendas) Maias / Taur{us}us Statilius Corvinus promagister ob ramum vetus[tate delaps]um / in luco dea[e] Diae sacrificium piaculare fecit ramumqu[e exportari iu]ssit / a(nte) d(iem) VIIII K(alendas) Maias / [Taurus Statilius C]orvinus promagister collegii fratrum Arva[lium nomi]ne / [ad theatrum M]arcelli ante simulacrum divi Augusti bovem [marem inmolavit] / [adfuerunt Paullus F]abius Persicus Cn(aeus) Domitius Ahenobarbus M(arcus) Fu[rius Camillus] / [Appius Iunius Si]lanus / a(nte) d(iem) VIIII K(alendas) Iunias / [Taurus Statiliu]s [Corvi]nus promagister collegii fratrum Arvali[um nomine in] / [Capito]lio na[tali] Germanici Caesaris Iovi O(ptimo) M(aximo) bovem mar[em inmolavit] / eo[dem]que die in aede Iovis Statoris / [recita]tis tabelli[s C(ai) C]aesaris Augusti Germanici in locum C(ai) [Pomponii] / [Graecin]i L(ucium) Annium [Vin]icianum et in locum Ti(beri) Caesaris Dru[si f(ilii) C(aium) Caecinam] / [Largu]m et in locum M(arci) Silani C(ai) f(ilii) C(aium) Calpurnium Pisonem fr[atres] / [Arval]es cooptavi[t] / ad[fuer]unt M(arcus) Furius Camillus Appius Iunius Silanus Paullus F[abius Persicus] / a(nte) d(iem) VI K(alendas) Iunias / C(aius) Caesar Augustus Germ[an]icus magister collegii fratru[m Arvalium] / in domo su[a q]uae fuit Ti(beri) [Ca]esaris avi sub diu(!) in ara sac[rificium] / deae Diae c[oncepi]t / adfuerunt M(arcus) F[urius C]ami[llus] Appius Iunius Silanus Cn(aeus) D[omitius] / Ahenobarbus [Paul]lus Fabiu[s Persi]cus C(aius) Caecina Largus Tauru[s Statilius] / Corvinus L(ucius) Anni[us] Vinicianus [C(aius) C]alpurnius Piso / a(nte) d(iem) IIII K(alendas) Iunias / Taurus Statilius Corvinus promagister collegii fratru[m Arvalium] / nomine in luco deae Diae vaccam immolavit / eodem die eodemque loco C(aius) Caesar Augustus Germanicu[s magister] / collegii frat(r)um Arvalium cum Appio Silano flamin[e deae Diae] / agnam opimam inmolavit et signum misit quadrig[is] / et desultoribus / adfuerunt Paullus Fabius Persicus Cn(aeus) Domitius Ahenobarbus M(arcus) Fur[ius] / Camillus C(aius) Caecina Largus L(ucius) Annius Vinicianus C(aius) Calpurnius Piso / a(nte) d(iem) VI K(alendas) Iulias / Taurus Statilius Corvinus promagister collegii fratrum Arvalium / nomine in campo Agrippae ad aram Providentiae Augustae / vaccam immolavit / adfuerunt Paullus Fabius Persicus M(arcus) Furius Camillus Appius Iunius Silanus / Ser(vio) Asinio Celere Sex(to) Nonio Quinctiliano co(n)s(ulibus) / K(alendis) Iuli(i)s / Taurus Statilius Corvinus promagister collegii fratrum Arvalium / nomine in Capitolio ante statuas consulares Iovi O(ptimo) M(aximo) bovem marem / inmolavit / adfuerunt Paullus Fabius Persicus M(arcus) Furius Camillus Appius Iunius / Silanus / a(nte) d(iem) IIII Non(as) Iulias / Taurus Statilius Corvinus promagister collegii fratrum Arvalium / nomine in campo ad aram Pacis Augustae vaccam inmolavit / adfuerunt Paullus Fabius Persicus M(arcus) Furius Camillus Appius / Iunius Silanus / K(alendis) Augustis / Taurus Statilius Corvinus promagister collegii fratrum Arvalium / nomine ante templum novom(!) divo Augusto bovem marem / inmolavit / adfuerunt Paullus Fabius Persicus M(arcus) Furius Camillus Appius Iunius / Silanus / pr(idie) K(alendas) Septembr(es) / Taurus Statilius Corvinus promagister collegii fratrum Arvalium / nomine natali C(ai) Caesaris Augusti Germanici in Capit[ol]io Iovi / O(ptimo) M(aximo) bovem marem inmolavit / adfuerunt Paullus Fabius Persicus M(arcus) Furius Camillus Ap[piu]s / Iunius Silanus / a(nte) d(iem) XI K(alendas) Octobres / Taurus Statilius Corvinus promagister collegii fratrum Arv[ali]um / nomine quod eo die C(aius) Caesar Augustus Germanicus cons[ensu] / senatus delatum sibi patris patriae nomen recepisset in Ca[pitolio] / Iovi Iunoni Minervae hostias maiores III inmolavit et ad templum / novom(!) divo Augusto unam / adfuerunt Paullus Fabius Persicus M(arcus) Furius Camillus Appius Iunius / [Silanus P(ublius) Me]mmius [Reg]ulus C(aius) Caecina L(ucius) Annius Vinicianu[s] / [C(aius) Calpurniu]s Piso / a(nte) d(iem) VIIII K(alendas) Octobr(es) / [Taurus Statilius Cor]vinus promagister collegii fratrum Arvalium / [nomine in templ]o novo natali divi Augusti divo Augusto / [bovem marem inmola]vit / [adfuerunt Paullus Fabius P]ersicus Cn(aeus) Domitius Ahenobarbus / [M(arcus) Furius Camillus P(ublius) Mem]mius Regulus C(aius) Caecina Largus / [--- C(aius) Calpurniu]s Piso / [eodem die ob consecrationem Drusilla]e in templo divi Augusti novo / [---c]ollegium fratrum / [arvalium ---]i subsequi / [--- D]rusillae / [--- div]ae Drusillae / [--- divo Augusto una]m / a(nte) d(iem) VIII K(alendas) Octobr(es)] / [Taurus Statilius Corvinus promagister Iovi O(ptimo) M(aximo) bo]vem / [marem in Capitolio inmolavit] / [adfuerunt Paullus Fabius Persicus Cn(aeus) Domitius Ahenobar]bus / [--- C(aius) Calpurnius] Piso // [a(nte) d(iem) --- Octob]r(es?) / [Taurus Statilius Corvinus promagiste]r collegii fratrum Arva[lium nomine] / [ob ramum vetustate delapsum in lu]co deae Diae sacrificiu[m piaculare] / [fecit ramumque exportar]i iussit / [a(nte) d(iem) XVI K(alendas) Decemb]r(es) / [Taurus Statilius Corvinus promagiste]r collegii fratrum [Arvalium nomine] / [inmolavit natali Ti(beri) Caesa]r(is) Augusti in Capitol[io Iovi O(ptimo) M(aximo)] / [bovem marem] / [adfuerunt Paullus Fabius Persicus Cn(aeus)] Domitius Ahenobarbu[s] / [---] C(aius) Caecina Largus // ]o[---] / [---]ong[---] / [---] cuc[----- // Cn(aeus) Domitius Ahenob]arbus
  • CIL X 6638, Ancio (Italia): ]bus m[ // [Ti(berio) Caesare Aug(usto) co(n)s(ule)] / [---] II / [---]s II / [---]s Lycorei f(ilius?) / [---] II / [---] II / [---] II / [---] II / [---] II / [---] II / [---] II / [Camillo Arruntio Cn(aeo) Domit]io co(n)s(ulibus) / [ // ] topiar[ius] / [---] librari[us] / [---]s topiarius / [---] topiarius / [--- dis]pensator pro / [m]agistrat[u] / [p]osuit V[---] / [---]us [--- // ---]N / [---] in hunc / [annum allect]us ut esset II dec(urio) / [Cn(aeo) Acerro]nio C(aio) Pontio co(n)s(ulibus) / [---]II a supellectile / [---] atriensis / [---]cnius atriensis / [---]x atriensis / [pro mag(istro)] ex d(ecreto) d(ecurionum) allec(tus) HS |(mille) atri(ensis) / [---]aeus top(iarius) / [Hy]mnus pedis(se)q(uus) Delp(ianus) / [---]irtus l(ibertus) a by(bliothece) // M(arco) Aq(u)ila I[uliano] / P(ublio) Nonio Aspren[ate co(n)s(ulibus)] / Epaphroditus Chr[est(ianus)] / Eros glutina(tor) / Aphrodisius glutinat(or) / Dorus atr(iensis) / C(aio) Caesare Aug(usto) Germanico / L(ucio) Apronio Caesiano co(n)[s(ulibus)] / Anthus top(iarius) II / Tiro atr(i)e(n)s(is) / [---]s t[op(iarius)] / Onesimus medic(us) / Epaphroditus Chrest(ianus) II / Epaphroditus Tertian(us) / pro magi(stratu) ex d(ecreto) d(ecurionum) HS |(mille)DC / Speratus liber(tus) marg(aritarius) / [C(aio)] Caesare Aug(usto) Ge[rm(anico) co(n)s(ule)] / Delphus procu[rat(or) // ] / [Fe]lix [C]aesar(is) / mensor / [e]x d(ecreto) d(ecurionum) pro mag(istratu) HS |(mille)DC / [Ti(berius) Cl]audius Nessus II / [Ti(berius) Cla]udius Hermes / [3]a[3]hus atri[a]ri(us) / [3]igus Sextioninus / [ex] d(ecreto) d(ecurionum) pro mag(istratu) HS |(mille)DC / Primus subvil(icus) / Attalus Fulvian(us) tect(or) / [Ti(berio)] Claudio Caesare Aug(usto) / [C(aio)] Caecina Largo co(n)s(ulibus) / [---] polit(or) / Eucratus top(iarius) / [Stabi]lio atr(iensis) / [---]nthus top(iarius) / Salvius polit(or) / Ingenus top(iarius) / Ti(berio) Claudio Caesare Aug(usto) co(n)s(ulibus) / L(ucio) Vitellio II / Zelus Aug(usti) lin[t(io)] / Claud(ius) Atimetus a byb(liothece) / Lysimachus aedit(uus) vern(a) Ant(iatinus) / Princeps tabella(rius) / Tantalus top(iarius) / T(ito) Statilio Tauro P(ublio) Po[mpon]io Secu(n)do co(n)s(ulibus) / Trypho atr(iensis) II / Philetus aeditu(u)s Fortunarum [II] / Chresimus a byb(liothece) I / Felix camp(sarius) / [A]gathopus tec(tor) I / Venustus spec(lariarius) I / Antipater Aug(usti) l(ibertus) ex d(ecreto) d(ecurionum) HS |(mille) // ---] / Ti(berius) Iulius Grapti f(ilius) Nata[lis] / Ti(berius) Claudius Romanus / Bathyllus ver(na) Capr(ensis) a bybl(iothece) / Primus Hilarian(us) a supell(ectile) / Argaeus < u = Y >ber(nator) Censorin(ianus) / Secundus tec(tor) Euporian(us) / Zora atr(iensis) / Sepunius Clarus ex d(ecreto) d(ecurionum) HS |(mille)|(mille) / Q(uinto) Veranio / A(ulo) Pompeio Gallo co(n)s(ulibus) / Helius atr(iensis) / Herm[es l]apid(arius) / Ti(berius) [Claud(ius) C]hrysao(n) / Phil[ippus] pavimen(tarius) / Saturninus sphaer(ista) / Gora atr(i)en(sis) / C(aius!) Antistius (sic) Vetus (sic) / M(arco) Suillio Nerullino co(n)s(ulibus) / Myro Aug(usti) l(ibertus) pictor / Felix Aug(usti) l(ibertus) Tuscul(anus) / Anteros tegul(arius) / Euphemus [P]allan(tianus) dispen(sator) / Ianuarius pi[c]tor / Apollonius atr(iensis) / Ti(berio) Claudio Augusto V / Ser(vio) Cornelio Orphito co(n)s(ulibus) / Nymphius Delpian(us) subvil(icus) / Aga[t]hopus On[esi]m(ianus) medic(us) / [---]us top(iarius) / [---]ius Alia(nus?) a Corin(this) / [Venustus s]peclar(iarius) II / [---] divae Augustae l(ibertus) med(icus) / [---]us Favon(ianus) ther(marius) // F] K(alendae) Iul(iae) n(efastus) Felicit(ati) in Cap[it]o(lio) / [G] VI n(efastus) / [H] V n(efastus) / [A] IV n(efas) p(iaculum) [Ara P]acis August(ae) / [c]ostitut(a) / [B] III P[op(lifugia)] / [C] pr(idie) n(efastus) ludi Apollini / comm(ittuntur) HS CCCXXC(milibus) / [D] Non(ae) n(efastus) ludi / [E] VIII n(efastus) ludi / [F] VII n(efastus) ludi / [G] VI c(omitialis) ludi / [H] V c(omitialis) ludi / [A] IIII n(efas) p(iaculum) ludi divi Iul(i) / natalis / [B] III c(omitialis) in Circo / [C] pr(idie) c(omitialis) / [D] Eid(us) n(efas) p(iaculum) mercatus dies V / [E] XVII f(astus) / [F] XVI c(omitialis) / [G X]V c(omitialis) dies Allia[e et] Fab(iorum) // E K(alendae) Aug(ustae) n(efas) p(iaculum) Ti(beri) Clau[di Caes(aris) Aug(usti) nat(alis)] / Spei Aug(ustus) Alexan(driam) / recepit / F IIII n(efas) p(iaculum) divus Iul(ius) Hisp(ania) vic(it) / G III c(omitialis) Ti(berius) Aug(ustus) I< l = N >lyrico vic(it) / H pr(idie) c(omitialis) / A Non(ae) n(efas) p(iaculum) Saluti in colle / B VIII n(efas) p(iaculum) / C VII c(omitialis) / D VI c(omitialis) / E V n(efas) p(iaculum) divus Iul(ius) Phars(ali) / vicit / F IV n(efas) p(iaculum) feriae Cereri / et Opi Aug(ustae) / G III c(omitialis) / H pr(idie) c(omitialis) / A Eid(us) n(efas) p(iaculum) Dianae in Aventino / B XIX f(astus) August(us) triump(havit) / C XIIX c(omitialis) / D XVII c(omitialis) / E XVI Portunalia n(efas) p(iaculum) fer(iae) Portun(o) / F XV c(omitialis) aedis divi Iul(i) ded(icata) / G XIV Vin(alia) f(astus) Augustus excess(it) / H XIII c(omitialis) infer(iae) L(uci) Caesaris // D [K(alendae) Sep(tembres)] f(astus) feriae Iovi / E IV n(efastus) [Aug(ustus) ad Ac]ti[um vic(it)] / F III n(efas) p(iaculum) / G pr(idie) c(omitialis) [ludi Roman(i)] comm(ittuntur) / HS DCCLX(milibus) / H Non(ae) f(astus) ludi / A VIII f(astus) [l]udi / B VII c(omitialis) [ludi] / C VI c(omitialis) lu[di] / D V c(omitialis) lu[di] / E IIII c(omitialis) lu[di] / F III c(omitialis) lud[i] / G pr(idie) c(omitialis) lud[i] / H Id(us) n(efas) p(iaculum) epuli i[ndictio] / A XIIX f(astus) infer(iae) Dr[usi Caesaris] / equor(um) [prob(atio)] / B XVII c(omitialis) in circ[o] / C XVI c(omitialis) in cir[co] / D XV n(efas) p(iaculum) in circ[o Aug(usto) hon(ores)] / cael(estes) d[ecreti] // [B K(alendae) Oct(obres) n(efastus)] / [C VI f(astus)] / [D V c(omitialis) ludi August(ales) comm(ittuntur)] / HS X(milibus) / [E IIII c(omitialis) ludi] / F [III c(omitialis)] ludi / G pr(idie) n(efastus) ludi / H Non(ae) f(astus) ludi / A VIII c(omitialis) ludi / [B] VII c(omitialis) ludi Aug(ustus) aed(em) Apol(linis) / dedicavit / [C VI c(omitialis)] infer(iae) Germanic(i) / [D V Med(itrinalia) n(efas) p(iaculum)] / [E IIII] Aug(ustalia) n(efas) p(iaculum) [i]n circo / [G pr(idie)] f(astus) / [H Eid(us)] n(efas) p(iaculum) / [A XVII] f(astus) vernar(um) dies fest[us] / [B XV]I c(omitialis) / [C X]V c(omitialis) / [D XIIII] ar(milustrium) n(efas) p(iaculum) divus Aug(ustus) tog(am) / [v]irilem sum(psit) / A K(alendae) Nov(embres) f(astus) in circo / B IIII f(astus) / C III c(omitialis) / D pr(idie) c(omitialis) lud(i) pleb(ei) com(mittuntur) HS DC(milibus) / E Non(ae) f(astus) ludi / F VIII f(astus) ludi Agripp(inae) Iul(iae) nat(alis) / G VII [c(omitialis)] ludi / H V[I] c(omitialis) ludi / A V c(omitialis) ludi / B IIII c(omitialis) ludi / C III c(omitialis) ludi / D pr(idie) c(omitialis) ludi / E Id(us) n(efas) p(iaculum) epulum indicitur / F XIIX f(astus) equor(um) prob(atio) / G XVII c(omitialis) in circ(o) / H XVI c(omitialis) in circ(o) Ti(beri) Aug(usti) natal(is) / A XV c(omitialis) in circ(o) Sol in Sagitt(ario) / B XIV c(omitialis) mercatus / G K(alendae) Dec(embres) n(efastus) / H IV n(efastus) / A III n(efastus) / B pr(idie) f(astus) / C Non(ae) f(astus) / D VIII f(astus) / E VII c(omitialis) / F VI c(omitialis) / G V c(omitialis) / H IV c(omitialis) / A III ag(onalia) n(efas) p(iaculum) / B pr(idie) [f(astus)] / C Id(us) n(efas) p(iaculum) Tel[luri et Cereri] / D XIX f(astus) / E XIIX con[s(ualia) n(efas) p(iaculum)] / F XVII [c(omitialis)]
  • CIL XI 7269, Volsena (Italia): ----]L(ucius) Se[---] / [M(arco) Aquila Iuliano] P(ublio) Nonio Asp[renate co(n)s(ulibus)] / [suf(fecti) Ser(vius) Asin]ius Celer Sex(tus) N[onius Quintilianus] / [IVvir(i) ---]s C(aius) Larcius Ru[fus(?)] / [aed(iles) ---] f(ilius?) L(ucius) Noniu[s
  • AE 1997, 1221b, Ottmanach (Austria): P(ublio) Nonio Asprenate / M(arco) Aquila Iuliano // co(n)s(ulibus) / Kalab(rum) co(nf)usum in amp(horam) |(congios) X / vindemia / Paulli co(n)s(ulis)


Predecesor:
Cneo Acerronio Próculo y Gayo Petronio Poncio Nigrino
Cónsul del Imperio Romano
junto con Publio Nonio Asprenas

38
Sucesor:
Calígula II y Lucio Apronio Caesiano