Marco Antonio Rufino

De Wikipedia, la enciclopedia libre
Ir a la navegación Ir a la búsqueda

Marco Antonio Rufino (en latín Marcus Antonius Rufinus) fue un senador romano de la primera mitad del siglo II, que desarrolló su cursus honorum bajo los imperios de Trajano y Adriano.

Su único cargo conocido es el de consul ordinarius en 131, bajo Adriano.[1]

Notas[editar]

 1. Así lo indican las siguientes inscripciones:
  • CIL VI 157 = CIL VI 30705c = CIL VI 36746c, Roma (Italia): Ser(vio) Octavio Laenate Pontiano / M(arco) Antonio Rufino co(n)s(ulibus) / magistri Fontis Pal(atini) / M(arcus) Gellius Nicostratus IIII / L(ucius) Arruntius Primitiuus IIII / M(arcus) Ulpius Hilarus III / P(ublius) Scantius Donatus IIII / M(arcus) Falcidius Tertius III / N(umerius) Conflonius Felix Sat() II / L(ucius) Scantius Eutyches II / N(umerius) Conflonius Felix Mod() II / C(aius) Poppeus Paramon II / C(aius) Appius Abascantus I / L(ucius) Calpurnius [H]elius I // ministri [----] / Aelius Epaphra III / [---------] III / Hermes Fontei II / Eutychus Fontei II / Felix Iuliorum III / Eutychus Fontei I / Trophimus Falcidi I / Atilius Aniceti I / Statorius Aniceti I / Filumenus Subsifanias I / Mercurius Amianti I // ded(icata) K(alendis) Octobr(ibus)
  • CIL VI 10048 = AE 1957, 20 = AE 1967, 127 = AE 2006, 142 = AE 2006, 153 = AE 2008, 176, Roma (Italia): [C(aius) Appu]leius Diocles agitator factionis russatae / [nati]one Hispanus Lusitanus annorum XXXXII mens(ium) VII d(ierum) XXII / [is pri]mum agitavit in factione alb(ata) Acilio Aviola et Corellio Pansa co(n)s(ulibus) / [primu]m vicit in factione eadem M(anio) Acilio Glabrione C(aio) Bellicio Torquato co(n)s(ulibus) / [item p]rimum agitavit in factione prasina Torquato Asprenate II et Annio Libone co(n)s(ulibus) primum vicit / [in faction]e russata Laenate Pontiano et Antonio Rufino co(n)s(ulibus) summa quadriga agitavit annis XXIIII missus ostio IIII CCLVII / [vicit oo(mille)CCC]CLXII a pompa CX singularum vicit oo(mille)LXIIII inde praemia maiora vicit LXXXXII XXX(milium) XXXII ex his seiuges III XXXX(milium) XXVIII / [ex his seiuge]s II L(milium) XXVIIII inde septeiuge I LX(milium) III binarum vicit CCCXXXXVII trigas ad HS XV(milia) IIII ternarum vicit LI ad honorem venit II(milia)/[DCCCC tulit s]ecundas DCCCLXI tertias DLXXVI quartas ad HS oo(mille) I frustra exit oo(mille)CCCLI ad venetum vicit X ad albatum vicit LXXXXI inde ad HS XXX(milia) II / [rettulit quaest]um HS CCCLVIII LXIII(milium) CXX praeterea bigas mi(liarias) vicit III ad albatu(m) I ad prasinu(m) II occupavit et vicit DCCCXV successit et vicit LXVII / [praemisit et vici]t(?) XXXVI variis generibus vic(it) XXXII eripuit et vicit DII prasinis CCXVI venetis CCV albatis LXXXI equos centenarios fecit n(umero) VIIII et ducenar(ium) I / insignia eius / [---]to sibi quo anno primum quadrigis victor exstitit bis eripuit bis actis continetur Avilium Teren(tium) factionis suae primum omnium vicisse |(mille)XI ex quibus anno uno plurimum vincendo vicit / [--- at Diocles quo an]no primum centum victorias consecutus est victor CIII singularum vicit LXXXIII adhuc augens gloriam tituli sui praecessit Thallum factionis suae qui primus in factione russata / [--- at Dio]cles omnium agitatorum eminentissimus quo anno alieno principio victor CXXXIIII singularum vicit CXVIII quo titulo praecessit omnium factionum agitatores qui unquam / [certaminibus ludorum ci]rcensium interfuerunt omnium admiratione merito notatum est quod uno anno alieno principio duobus introiugis Cotyno et Pompeiano vicit LXXXXVIIII LX(milia) I L(milia) IIII XL(milia) I XXX(milia) II / [ille --- fact]ionis prasinae victor oo(mille)XXV primus omnium urbis conditae ad HS L(milia) vicit VII Diocles praecedens eum introiugis tribus Abigeio Lucido Parato L(milia) vicit VIII / [item praecedens C]ommunem Venustum Epaphroditum tres agitatores miliarios factionis venetae [qui] ad HS L vicissent XI Diocles Pompeiano et Lucido duobus introiugis L(milia) vicit / [XII(?) ille ---] factionis prasinae victor |(mille)XXV et Flavius Scorpus victor II XLVIII et Pompeius Musclosus victor III DLVIIII tres agitatores victores VI DCXXXII ad HS L(milia) vicerunt XXVIII / [at Diocles omnium agitatorum emi]nentissimus victor oo(mille)CCCCLXXII L(milia) vicit XXVIIII nobilissimo titulo Diocles nitet cum Fortunatus factionis prasinae in victore Tusco victor CCCLXXXVI L(milia) vicit IX Diocles / [in victore Pompeiano victo]r CLII L(milia) vicit X LX(milia) I novis coactionibus et numquam ante titulis scriptis Diocles eminet quod una die seiuges ad HS XL(milia) missus bis utrasque victor eminuit adque amplius / [---] suisque septem equis in se iunctis numquam ante hoc numero equorum spectato certamine ad HS L(milia) in Abigeio victor eminuit et sine flagello ali(i)s certaminibus ad HS XXX(milia) / [vicit ----]um visus esset his novitatibus duplici ornatus est gloria inter miliarios agitatores primum locum obtinere videtur Pontius Epaphroditus factionis venetae / [qui temporibus Imp(eratoris) nostri Anto]nini Aug(usti) Pii solus victor |(mille)CCCCLXVII sincularum vicit DCCCCXI ad Diocles praecedens eum victor oo(mille)CCCCLXII inter singulares vicit |(mille)LXIIII isdem temporibus / [Pontius Epaphroditus eripuit] et vicit CCCCLXVII Diocles eripuit et vicit DII Diocles agitator quo anno vicit CXXVII Abigeio Lucido Pompeiano introiugis tribus victor CIII inter / [--- inter em]inentes agitatores introiugis Afris plurimum vicerunt Pontius Epaphroditus factionis venetae in Bubalo vicit CXXXIIII Pompeius Musclosus factionis prasinae / [----- vicit] CXV Diocles superatis eis in Pompeiano victor CLII singularum vicit CXXXXIIII ampliatis titulis suis Cotyno Galata Abigeio Lucido Pompeiano introiugis quinque / victor CCCCXXXXV singularum vicit CCCLXXXXVII
  • CIL XIV 2636, Tusculum (Italia): M(arco) Pontio M(arci) f(ilio) / Quir(ina) Felici / senatori aedil(i) / munic(ipii) sodal(i) / itemq(ue) aedil(i) / et curat(ori) sodal(i) / municipes et / incol(ae) ex a(ere) c(ollato) / ob innoc(entiam) et ad/siduit(atem) ceterasq(ue) / administr(ationes) eius / posit(a) VIIII K(alendas) Iunias / M(arco) Antonio Rufino / S(ervio) Octavio Lenat[e] / cons(ulibus) // Sta(tuae) dedicat(ione) / po[pu]l[o epu]lu(m) / et mul[sum] / de[dit]
  • AE 1927, 87 = AE 1927, 175 = AE 1938, 1, Gerze (Egipto: Epimachus Longini mil(es) coh(ortis) II Theb(aeorum) |(centuria) Octavi Alexan/[d]ri [---] f[i]l[i]am / sibi natam esse Longiniam VII [K]al(endas) Ianuar(ias) quae / proxumae fuerunt ex Arsute Luci fil(ia) hospitae / suae idcirco hanc testationem interposuisse / se dixit propter districtionem mil(itiae) actum P(h)il(adelphiae) / hib(ernis) coh(ortis) II Theb(aeorum) VII Kal(endas) Ia[nuar(ias) S(ervio) Octavio] Laen[ate] / Pontiano M(arco) Antonio Rufino co(n)s(ulibus) anno XVI Imp(eratoris) Caes(aris) / Traiani Hadriani Aug(usti) mense Choeac die XXX // [Ars]ute Luci fil(io) hospita[e su]a[e id]/[cir]co hanc te[sta]tionem inter/[posui]sse se dixi[t propt]er districti/[one]m mil(itum) ac[tum P(h)il(adelphiae)] h[i]b(ernis) coh(ortis) II [Theb(aeorum)] / [VII K]al(endas) Ianuar(ias) [S(ervio) Octavio Laenate] / [Ponti]ano M(arco) Ant[oni]o Ruf[i]no co(n)s(ulibus) ann[o] / [XVI I]mp(eratoris) Caes(aris) Tra[iani Hadriani Aug(usti)] / [mens]e Choeac di[e XXX]
  • AE 1939, 3, Samotracia (Grecia): M(arco) S(ervio) Le[nate)] / Ponti[ano] / M(arco) An[tonio] / [Rufino] / [co(n)s(ulibus)] / [-----
  • RMD III, 157 = AE 1985, 991 = AE 1990, 1042 = AE 1991, 1752 = AE 1996, 1804, Volubilis (Marruecos): [Imp(erator) Caesar divi Traiani Parthici f(ilius) divi Nervae nepos Traianus Hadrianus Aug(ustus) pontifex maximus tribunicia potestate XV consul III pater patriae proconsul equitibus et peditibus qui militaverunt in alis --- et cohortibus IX (?) quae appellantur ---] c(ivium) R(omanorum) et I Itu[raeor(um) et I Astur(um) et Callae]cor(um) et I Lemavor(um) [et II Hispa]n(orum)] c(ivium) R(omanorum) et II S< y = V >ror(um) sagit[t(aria) et II Hispan]a c(ivium) R(omanorum) et III Astur(um) et IIII G[allor(um) et V Delma]tar(um) et su[n]t in Maureta[nia Tingitana sub ---]ganio Maximo quinis et [vicenis pluribusve] stip(endiis) emer(itis) dimis(sis) hon[esta missione quorum nomin(a)] subs[cript(a) sunt] ipsi[s liberis posteris]q(ue) eor(um) civitat(em) ded[it et conubium cum uxoribus] quas [tunc habuissent cum es]t [civitas iis data // stip(endiis) e]me[r(itis)] dimis(sis) [honesta missione quorum] n(omina) subscr[i]pt(a) sunt ipsi[s liberis posterisq(ue) eor(um) civ]itat(em) dedit et conubium [cum uxoribus quas tunc ha]buissent cum est [ci]vita[s iis data aut si qui caelibes es]sent cum iis [q]uas post[ea duxissent dumtaxat sin]guli sin[gu]las a(nte) d(iem) XVI [---M(arco) Anton]io Rufino / [Ser(vio) Octavi]o Laenate Pontiano / co(n)s(ulibus) / [---]or(um) c(ivium) R(omanorum) cu[i] pr[aee]st / [---] C(ai) f(ilius) Pontianus / [ex d]ecurione / [---] Nigrino castr(is) / [descriptum et reco]gnitum [e]x tabula aenea / [quae fixa est Romae] in muro post templum / [divi Augusti ad Minerv]am

Bibliografía[editar]

 • P. von Rhoden, "M. Antonius Rufinus 92)", RE, vol. I, Stuttgart, 1894, col. 2637.


Predecesor:
Quinto Fabio Catulino y Marco Flavio Apro
Cónsul del Imperio romano
junto con Sergio Octavio Lenas Ponciano

131
Sucesor:
Gayo Junio Serio Augurino y Gayo Trebio Sergiano