La Dessalinienne

De Wikipedia, la enciclopedia libre
Ir a la navegación Ir a la búsqueda

La Dessalinienne (Ladesalinyèn en criollo haitiano), en español, La canción de Dessalines es el himno nacional de Haití. Fue compuesto en 1904, para conmemorar el centenario de la independencia. Los autores fueron HA{ [[Harry Styles[

Francés Criollo Español (del texto en francés) Español (del texto en criollo)

Pour le Pays, pour les Ancêtres
Marchons unis, marchons unis
Dans nos rangs point de traîtres
Du sol soyons seuls maîtres
Marchons unis, marchons unis
Pour le Pays, pour les Ancêtres
Marchons, marchons, marchons unis
Pour le Pays, pour les Ancêtres

Pour les Aïeux, pour la Patrie
Bêchons joyeux, bêchons joyeux
Quand le champ fructifie
L'âme se fortifie
Bêchons joyeux, bêchons joyeux
Pour les Aïeux, pour la Patrie
Bêchons, bêchons, bêchons joyeux
Pour les Aïeux, pour la Patrie

Pour le Pays et pour nos Pères
Formons des Fils, formons des Fils
Libres, forts et prospères
Toujours nous serons frères
Formons des Fils, formons des Fils
Pour le Pays et pour nos Pères
Formons, formons, formons des Fils
Pour le Pays et pour nos Pères

Pour les Aïeux, pour la Patrie
O Dieu des Preux, O Dieu des Preux
Sous ta garde infinie
Prends nos droits, notre vie
O Dieu des Preux, O Dieu des Preux
Pour les Aïeux, pour la Patrie
O Dieu, O Dieu, O Dieu des Preux
Pour les Aïeux, pour la Patrie

Pour le Drapeau, pour la Patrie
Mourir est beau, mourir est beau
Notre passé nous crie :
Ayez l'âme aguerrie
Mourir est beau, mourir est beau
Pour le Drapeau, pour la Patrie
Mourir, mourir, mourir est beau
Pour le Drapeau, pour la Patrie

Pou Ayiti peyi Zansèt yo
Se pou-n mache men nan lamen
Nan mitan-n pa fèt pou gen trèt
Nou fèt pou-n sèl mèt tèt nou
Annou mache men nan lamen
Pou Ayiti ka vin pi bèl
Annou, annou, met tèt ansanm
Pou Ayiti onon tout Zansèt yo.

Pou Ayiti onon Zansèt yo
Se pou-n sekle se pou-n plante
Se nan tè tout fòs nou chita
Se li-k ba nou manje
Ann bite tè, ann voye wou
Ak kè kontan, fòk tè a bay.
Sekle, wouze, fanm kou gason
Pou-n rive viv ak sèl fòs ponyèt nou.

Pou Ayiti ak pou Zansèt yo
Fo nou kapab vanyan gason
Moun pa fèt pou ret avèk moun
Se sa-k fè tout Manman ak tout Papa
Dwe pou voye Timoun lekòl
Pou yo aprann, pou yo konnen
Sa Tousen, Desalin, Kristòf, Petyon
Te fè pou wet Ayisyen anba bòt blan.

Pou Ayiti onon Zansèt yo
Ann leve tèt nou gad anlè
Pou tout moun, mande Granmèt la
Pou-l ba nou pwoteksyon
Pou move zanj pa detounen-n
Pou-n ka mache nan bon chimen
Pou libète ka libète
Fòk lajistis blayi sou peyi a.

Nou gon drapo tankou tout Pèp.
Se pou-n renmen-l, mouri pou li.
Se pa kado, blan te fè nou
Se san Zansèt nou yo ki te koule
Pou nou kenbe drapo nou wo
Se pou-n travay met tèt ansanm.
Pou lòt, peyi, ka respekte-l
Drapo sila a se nanm tout Ayisyen.

Por el país,
Por nuestros ancestros,
Marchemos unidos (bis)
En fila; traidores, ninguno
De la tierra seamos dueños únicos
Marchemos unidos (bis)
Por el país,
Por nuestros ancestros.

Por los antepasados,
Por la patria
Labremos, felices;
Cuando el campo crece,
el alma se engrandece.
Labremos, felices
Por los antepasados
Por la patria.

Por el país
y por nuestros padres,
Seamos hijos
libres, fuertes y prósperos.
Siempre seremos hermanos,
Seamos hijos
Por el país
y por nuestros padres.

Por los antepasados,
Por la patria,
¡Oh, Dios de los valientes!
bajo tu guardia infinita
Toma nuestros derechos, nuestra vida,
¡Oh, Dios de los valientes!
Por los antepasados,
Por la patria.

Por la bandera,
Por la patria,
Morir es bello (bis)
De nuestro pasado, recibimos llamada:
"Tened el alma curtida".
Morir es bello (bis)
¡Por la bandera,
Por la patria

Por Haití, el país de los antepasados.
Hay que caminar de la mano
No debe haber traidores entre nosotros.
Debemos ser el único maestro de nosotros mismos.
Caminemos de la mano
Para que Haití se vuelva más bella.
Pongamos nuestras cabezas juntas
A Haití en nombre de todos sus antepasados.

Por Haití en nombre de los Ancestros.
Desyerbemos, sembremos
Sentémonos en la fuerza del suelo.
Nos ha dado de comer
En suelo tropezado envía ruedas.
Y feliz, el terreno debe ser dado.
Desyerbar, regar, mujeres como hombres.
Debemos venir a vivir solo por la fuerza de nuestras muñecas.

Por Haití y por los Ancestros.
Debemos ser valientes
Las personas no nacen para servir a los demás.
Por eso todas las madres y todos los padres.
Debe enviar a los niños de la escuela
Aprender a saber
Lo que Toussaint, Dessalines, Christophe, Pétion
Hizo sacar a los haitianos de debajo de la soga blanca.

Por Haití en nombre de los Ancestros.
Levantemos la cabeza y miremos hacia arriba.
Para que todos le pidan al Señor
Para otorgarnos protección.
Para los ángeles malos nos desviamos.
Porque marcharemos por el camino correcto.
Porque la libertad puede ser libre.
¡Que la justicia se extienda por todo el país!

Tenemos una bandera como todas las personas.
Amemos morir por ella
No fue un regalo de los blancos.
Fue la sangre de nuestros padres la que fue derramada.
Para mantener nuestra bandera alta
Vamos a trabajar juntos.
Para que otros países lo respeten.
La bandera es el alma de todos los haitianos.