Himno nacional de Turkmenistán

De Wikipedia, la enciclopedia libre
Ir a la navegación Ir a la búsqueda
Garaşsyz, Bitarap Türkmenistanyň Döwlet Gimni
Гарашсыз, Битарап Түркменистаның Дөвлет Гимни
Español: Himno Estatal del Independiente y Neutral Turkmenistán
Flag of Turkmenistan.svg
Bandera de la República de Turkmenistán
Información general
Himno Nacional de Bandera de Turkmenistán Turkmenistán
Letra

Saparmurat Niyazov, 1997

Grupo colectivo, 2008
Música Veli Mukhatov
Adoptado 27 de septiembre de 1997
(versión original)
2008
(versión actual)
Multimedia
Himno Estatal del Independiente y Neutral Turkmenistán

¿Problemas al reproducir este archivo?

El Himno Estatal del Independiente y Neutral Turkmenistán [1]​ (en turcomano: Garaşsyz, Bitarap Türkmenistanyň Döwlet Gimni) es el himno nacional de la República de Turkmenistán.

Las letras fueron originalmente escritas por el dictador turcomano Saparmyrat Nyýazow (también conocido como Turkmenbashi; en turcomano: Türkmenbaşy/Түркменбашы). Nyýazow falleció el 21 de diciembre de 2006, y dos años después de su muerte, la referencia a Turkmenbashi en el coro fue reemplazado por el pueblo, entre otros cambios menores a las letras, y el coro fue eliminado al inicio del himno. El texto del himno está dado aquí en su forma actual, seguido por el texto original de la era Nyýazow. El himno nacional se reproduce al inicio de las transmisiones de radio y televisión a las 6:55 a.m., y se reproduce nuevamente cuando estos medios cierren sus transmisiones en la noche.[2]

La música fue compuesta por el compositor nacional Veli Mukhatov (1916 – 2005), quién también había compuesto el himno nacional de la República Socialista Soviética de Turkmenistán.[3]

Historia[editar]

Hasta 1997, Turkmenistán, quién obtuvo su independencia hace 6 años, seguía usando como himno oficial el himno sin letras de la RSS de Turkmenistán. El nuevo himno fue adoptado el 27 de septiembre de 1996 por Consejo del Pueblo de Turkmenistán en Bayramali. El himno, conocido por la primera fase del coro como "La gran creación de Turkmenbashi", fue usado desde 1997 hasta 2008, cuándo se le dieron cambios menores.[4][5][6][7]

Letra del himno[editar]

Letra actual[editar]

Alfabeto latino
(oficial)
Cirílico
Persa
Alfabeto túrquico uniforme
(nueva variante)
Transcripción del AFI

I
Janym gurban saňa, erkana ýurdum
Mert pederleň ruhy bardyr könülde.
Bitarap, Garaşsyz topragyň nurdur
Baýdagyň belentdir dünýän önünde.

Gaýtalama:
Halkyň guran baky beýik binasy
Berkarar döwletim, jigerim–janym.
Başlaryň täji sen, diller senasy
Dünýä dursun, sen dur, Türkmenistanym!

II
Gardaşdyr tireler, amandyr iller
Owal–ahyr birdir bizin ganymyz.
Harasatlar almaz, syndyrmaz siller
Nesiller döş gerip gorar şanymyz.

Gaýtalama[8][9]

I
Җаным гурбан саңа, эркана юрдум
Мерт педерлең рухы бардыр көнүлде.
Битарап, Гарашсыз топрагың нурдур
Байдагың белентдир дүнйән өнүнде.

Гайталама:
Халкың гуран бакы бейик бинасы
Беркарар дөвлетим, җигерим–җаным.
Башларың тәҗи сен, диллер сенасы
Дүнйә дурсун, сен дур, Түркменистаным!

II
Гардашдыр тирелер, амандыр иллер
Овал–ахыр бирдир бизин ганымыз.
Харасатлар алмаз, сындырмаз силлер
Несиллер дөш герип горар шанымыз.

Гайталама[10]

١

جانؽم قربان سانگا، ارقانا يوُردوُم
مرت پدرلنگ روُخؽ باردؽر کؤنۆلده.
بيتاراپ، قاراشسؽز توْپراغؽنگ نوُردوُر
بايداغؽنگ بلنتدير دنیأن اؤنۆنده.

قايتالاما:
خلقؽنگ قرآن باقؽ بييك بيناسؽ
برقارار دولتيم، جگريم–جانؽم.
باشلارؽنگ تأجى سن، ديللر سناسؽ
دنیا دوُرسوُن، سن دوُر، تۆرکمنيستانؽم!

٢
قارداشدؽر تيرلر، آماندؽر ايللر
اول–آخر بيردير بيزين قانؽمؽز.
خاراساتلاز آلماز، سؽندؽرماز سيللر
نسللر دؤش گريپ قوْرار شانؽمؽز.

قايتالاما[11]

I
Canım ğurban saña, erqana yurdum
Mert pederleñ ruxı bardır könülde.
Bitarap, Ğaraşsız toprağıñ nurdur
Baydağıñ belentdir dünyən önünde.

Gaytalama:
Xalqıñ ğuran baqı beyik binası
Berqarar dövletim, cigerim – canım.
Başlarıñ təci sen, diller senası
Dünyə dursun, sen dur, Türkmenistanım!

Ğardaşdır tireler, amandır iller
Oval-axır birdir bizin ğanımız.
Xarasatlar almaz, sındırmaz siller
Nesiller döş gerip ğorar şanımız.

Gaytalama

1
[d͡ʒɑnɯm ɢuɾbɑn θɑɴɑ | e̞ɾqɑnɑ juɾd̪um]
[me̞ɾt̪ pe̞d̪e̞ɾle̞ŋ ɾuχɯ bɑɾd̪ɯɾ cø̞nyld̪e̞ ‖]
[bit̪ɑɾɑp | ɢɑɾɑʃθɯð t̪ø̞pɾɑʁɯɴ nuɾd̪uɾ]
[bɑjd̪ɑʁɯɴ be̞le̞nt̪d̪iɾ d̪ynjæn ø̞nynd̪e̞ ‖]

[ɢɑjt̪ɑɫɑmɑ]
[χɑɫqɯɴ ɢuɾɑn bɑqɯ be̞jic binɑθɯ]
[be̞ɾqɑɾɑɾ d̪ø̞βle̞t̪im | d͡ʒiɟe̞ɾim d͡ʒɑnɯm ‖]
[bɑʃɫɑɾɯɴ t̪æd͡ʒi θe̞n | d̪ilːe̞ɾ θe̞nɑθɯ]
[d̪ynjæ d̪uɾθun | θe̞n d̪uɾ | t̪yɾcme̞niθt̪ɑnɯm]

2
[ɢɑɾd̪ɑʃd̪iɾ t̪iɾe̞le̞ɾ | ɑmɑnd̪ɯɾ ilːe̞ɾ]
[o̞βɑɫɑχɯɾ biɾd̪iɾ biðin ɢɑnɯmɯð ‖]
[χɑɾɑθɑt̪ɫɑɾ ɑɫmɑð | θɯnd̪ɯɾmɑð θilːe̞ɾ]
[ne̞θilːe̞ɾ d̪ø̞ʃ ɟe̞ɾip ɢo̞ɾɑɾ ʃɑnɯmɯð ǁ]

[ɢɑjt̪ɑɫɑmɑ]

Traducción[editar]

La gran eterna creación del pueblo
La tierra nativa, el estado soberano
Para siempre, la luz y el canto del alma,
¡Larga vida y prosperidad a Turkmenistán!
Coro:
La gran eterna creación del pueblo
La tierra nativa, el estado soberano
Para siempre, la luz y el canto del alma,
¡Larga vida y prosperidad a Turkmenistán!
Mi nación está unida y las tribus en nuestras venas
La sangre de nuestros antepasados fluyen eternamente
Las tormentas y desgracias del tiempo no son terribles para nosotros,
Vamos a incrementar nuestra fama y honor.
Coro

Letra durante el período 1997–2008[editar]

Instrumental version (1997–2008, with chorus start)

Alfabeto latino
(oficial)
Cirílico
Persa
Alfabeto túrquico uniforme
(variante antigua)
Transcripción del AFI

Gaýtalama:
Türkmenbaşyň guran beýik binasy
Berkarar döwletim, jigerim–janym.
Başlaryň täji sen, diller senasy
Dünýä dursun, sen dur, Türkmenistanym!

I
Janym gurban saňa, erkana ýurdum
Mert pederleň ruhy bardyr könülde.
Bitarap, Garaşsyz topragyň nurdur
Baýdagyň belentdir dünýän önünde.

Gaýtalama

II
Gardaşdyr tireler, amandyr iller
Owal–ahyr birdir bizin ganymyz.
Harasatlar almaz, syndyrmaz siller
Nesiller döş gerip gorar şanymyz.

Gaýtalama

III
Arkamdyr bu daglar, penamdyr düzler
Ykbalym, namysym, togabym, Watan!
Saňa şek ýetirse, kör bolsun gözler
Geçmişim, geljegim, dowamym, Watan![12]

Гайталама:
Түркменбашың гуран бейик бинасы
Беркарар дөвлетим, җигерим–җаным.
Башларың тәҗи сен, диллер сенасы
Дүнйә дурсун, сен дур, Түркменистаным!

I
Җаным гурбан саңа, эркана юрдум
Мерт педерлең рухы бардыр көнүлде.
Битарап, Гарашсыз топрагың нурдур
Байдагың белентдир дүнйән өнүнде.

Гайталама

II
Гардашдыр тирелер, амандыр иллер
Овал–ахыр бирдир бизин ганымыз.
Харасатлар алмаз, сындырмаз силлер
Несиллер дөш герип горар шанымыз.

Гайталама

III
Аркамдыр бу даглар, пенамдыр дүзлер
Ыкбалым, намысым, тогабым, Ватан!
Саңа шек етирсе, көр болсун гөзлер
Гечмишим, гелҗегим, довамым, Ватан![10]

قايتالاما:

تۆرکمن‌باشینگ قرآن بييك بيناسؽ
برقارار دولتيم، جگريم–جانؽم.
باشلارؽنگ تأجى سن، ديللر سناسؽ
دنیا دوُرسوُن، سن دوُر، تۆرکمنيستانؽم!

١
جانؽم قربان سانگا، ارقانا يوُردوُم
مرت پدرلنگ روُخؽ باردؽر کؤنۆلده.
بيتاراپ، قاراشسؽز توْپراغؽنگ نوُردوُر
بايداغؽنگ بلنتدير دنیأن اؤنۆنده.

قايتالاما

٢
قارداشدؽر تيرلر، آماندؽر ايللر
اول–آخر بيردير بيزين قانؽمؽز.
خاراساتلاز آلماز، سؽندؽرماز سيللر
نسللر دؤش گريپ قوْرار شانؽمؽز.

قايتالاما

٣
آرقامدؽر بوُ داغلار، پنامدؽر دۆزلر
إقبالؽم، نامؽسؽم، تغابؽم، وطن!
سانکا شك يتيرسه، کور بوْلسوُن گؤزلر

گچميشيم، گلجگيم، دوْوامؽم، وطن![11]

Gaýtalama:

Gaÿtalama:
Türkmenba¢yñ guran beÿik binasy
Berkarar döwletim, jigerim–janym.
Ba¢laryñ täji sen, diller senasy
Dünÿä dursun, sen dur, Türkmenistanym!

I
Janym gurban saña, erkana ÿurdum
Mert pederleñ ruhy bardyr könülde.
Bitarap, Gara¢syz topragyñ nurdur
Baÿdagyñ belentdir dünÿän önünde.

Gaÿtalama

II
Garda¢dyr tireler, amandyr iller
Owal–ahyr birdir bizin ganymyz.
Harasatlar almaz, syndyrmaz siller
Nesiller dö¢ gerip gorar ¢anymyz.

Gaÿtalama

III
Arkamdyr bu daglar, penamdyr düzler
Ykbalym, namysym, togabym, Watan!
Saña ¢ek ÿetirse, kör bolsun gözler
Geçmi¢im, geljegim, dowamym, Watan!

[ɢɑjt̪ɑɫɑmɑ]
[t̪yɾcme̞nbɑʃɯɴ ɢuɾɑn be̞jic binɑθɯ]
[be̞ɾqɑɾɑɾ d̪ø̞βle̞t̪im | d͡ʒiɟe̞ɾim d͡ʒɑnɯm ‖]
[bɑʃɫɑɾɯɴ t̪æd͡ʒi θe̞n | d̪ilːe̞ɾ θe̞nɑθɯ]
[d̪ynjæ d̪uɾθun | θe̞n d̪uɾ | t̪yɾcme̞niθt̪ɑnɯm]

1
[d͡ʒɑnɯm ɢuɾbɑn θɑɴɑ | e̞ɾqɑnɑ juɾd̪um]
[me̞ɾt̪ pe̞d̪e̞ɾle̞ŋ ɾuχɯ bɑɾd̪ɯɾ cø̞nyld̪e̞ ‖]
[bit̪ɑɾɑp | ɢɑɾɑʃθɯð t̪ø̞pɾɑʁɯɴ nuɾd̪uɾ]
[bɑjd̪ɑʁɯɴ be̞le̞nt̪d̪iɾ d̪ynjæn ø̞nynd̪e̞ ‖]

[ɢɑjt̪ɑɫɑmɑ]

2
[ɢɑɾd̪ɑʃd̪iɾ t̪iɾe̞le̞ɾ | ɑmɑnd̪ɯɾ ilːe̞ɾ]
[o̞βɑɫɑχɯɾ biɾd̪iɾ biðin ɢɑnɯmɯð ‖]
[χɑɾɑθɑt̪ɫɑɾ ɑɫmɑð | θɯnd̪ɯɾmɑð θilːe̞ɾ]
[ne̞θilːe̞ɾ d̪ø̞ʃ ɟe̞ɾip ɢo̞ɾɑɾ ʃɑnɯmɯð ǁ]

[ɢɑjt̪ɑɫɑmɑ]

3
[ɑɾqɑmd̪ɯɾ bu d̪ɑʁɫɑɾ | pe̞nɑmd̪ɯɾ d̪yðle̞ɾ]
[ɯqbɑɫɯm | nɑmɯθɯm | t̪o̞ʁɑbɯm | βɑt̪ɑn ‖]
[θɑɴɑ ʃe̞c je̞t̪iɾθe̞ | cø̞ɾ bo̞ɫθun ɟø̞ðle̞ɾ]
[ɟe̞t͡ʃmiʃim | ɟe̞ld͡ʒe̞ɟim | d̪o̞βɑmɯm | βɑt̪ɑn ‖]

Traducción[editar]

Coro:
La gran eterna creación de Türkmenbaşy
La tierra nativa, el estado soberano
Para siempre, la luz y el canto del alma,
¡Larga vida y prosperidad a Turkmenistán!
Estoy listo para dar vida a nuestra tierra natal.
El espíritu de los descendientes ancestrales es famoso.
Mi tierra es sagrada, mi bandera ondea en el mundo.
Ondea un símbolo del gran país neutral.
Coro
Mi nación está unida y las tribus en nuestras venas
La sangre de nuestros antepasados fluyen eternamente
Las tormentas y desgracias del tiempo no son terribles para nosotros,
Vamos a incrementar nuestra fama y honor.
Coro
Bellas montañas, ríos y estepas,
Amor y destino, ¡mi revelación!
Deja que mis ojos se cieguen ante cualquier mirada cruel hacia ti,
¡Patria ancestral y herencia mía!

Referencias[editar]

 1. Turkmenistan to the Heights of the Golden Age, Ashgabat, 2005.
 2. Changing the lyrics of the National Anthem.
 3. Key Facts on Turkmenistan: Essential Information on Turkmenistan (en inglés). The Internationalist. 4 de abril de 2014. p. 15. 
 4. https://www.mfa.gov.tm/ru/news/287 ПРЕЗИДЕНТ ТУРКМЕНИСТАНА ВОЗЛОЖИЛ ЦВЕТЫ К МОНУМЕНТУ КОНСТИТУЦИИ И ПАМЯТНИКУ МАХТУМКУЛИ ФРАГИ. mfa.gov.tm.
 5. Turkmenistan to the Heights of the Golden Age, Ashgabat, 2005.
 6. https://books.google.co.uk/books?id=eAs5AwAAQBAJ&pg=PT15&dq=turkmenistan+national+anthem+lyrics&hl=en&sa=X&ved=0ahUKEwiIssyklsPWAhWKKMAKHY5TA90Q6AEIKDAA#v=onepage&q=turkmenistan%20national%20anthem%20lyrics&f=false Nee, Patrick W. (2014). Key Facts on Turkmenistan: Essential Information on Turkmenistan. The Internationalist. p. 1.
 7. https://www.reuters.com/article/us-turkmenistan-anthem-idUSTRE4BF52420081216 Absolute leader's name dropped from anthem. 2008-12-16.
 8. Общая информация о Туркменистане. OrexCA.com. https://turkmenistan.orexca.com/rus/ Archivado el 30 de marzo de 2019 en Wayback Machine.
 9. http://gimn.su/tag/%D0%B3%D0%B8%D0%BC%D0%BD-%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BA%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0/ Archivado el 22 de noviembre de 2018 en Wayback Machine. Гимн Туркменистана — Гимны всего мира со словами, текст, перевод.
 10. a b [1]
 11. a b http://www.margush.ir/wp-content/uploads/2014/04/Türkmen-Ýazuw-Kadalary.pdf Archivado el 3 de marzo de 2016 en Wayback Machine.. Türkmen Ýazuw Kadalary (توركمن يازوو قادالاري) Margush.ir.
 12. Döwlet gimni. Science.gov.tm. http://science.gov.tm/tm/turkmenistan/state/hymn/

Enlaces externos[editar]