Gavmii mi ekuverikan matii tibegen kuriime salaam

De Wikipedia, la enciclopedia libre
Ir a la navegación Ir a la búsqueda

Qa‘mī salām (Dhivehi: ޤައުމީ ސަލާމް, español: Saludo Nacional) es el himno nacional de las Maldivas. La letra fue escrita por Mohamed Jameel Didi y la música por Wannakuwattawaduge Don Amaradeva.

Letra[editar]

Letra en Dhivehi Letra en Dhivehi romanizado

{{ ޤައުމީ މިއެކުވެރިކަން މަތީ ތިބެގެން ކުރީމެ ސަލާމް
ޤައުމީ ބަހުން ގިނަހެޔޮ ދުޢާ ކުރަމުން ކުރީމެ ސަލާމް

ޤައުމީ ނިޝާނަށް ޙުރުމަތާއެކު ބޯލަނބައި ތިބެގެން
އައުދާނަކަން ލިބިގެން އެވާ ދިދައަށް ކުރީމެ ސަލާމް

ނަސްރާ ނަސީބާ ކާމިޔާބުގެ ރަމްޒަކަށް ހިމެނޭ
ފެއްސާއި ރަތާއި ހުދާ އެކީ ފެނުމުން ކުރީމެ ސަލާމް

ފަޚްރާ ޝަރަފް ގައުމަށް އެހޯދައިދެއްވި ބަތަލުންނަށް
ޒިކްރާގެ މަތިވެރި ޅެންތަކުން އަދުގައި ކުރީމެ ސަލާމް

ދިވެހީންގެ އުންމެން ކުރި އަރައި ސިލްމާ ސަލާމަތުގައި
ދިވެހީންގެ ނަން މޮޅުވުން އަދައި ތިބެގެން ކުރީމެ ސަލާމް

މިނިވަންކަމާ މަދަނިއްޔަތާ ލިބިގެން މިޢާލަމުގާ
ދިނިގެން ހިތާމަތަކުން ތިބުން އެދިގެން ކުރީމެ ސަލާމް

ދީނާއި ވެރިންނަށް ހެޔޮހިތުން ހުރުމަތް އަދާކުރަމުން
ސީދާ ވަފާތެރިކަންމަތީ ތިބެގެން ކުރީމެ ސަލާމް

ދައުލަތުގެ އަބުރާ ޢިއްޒަތާ މަތިވެރިވެގެން އަބަދަށް
އައުދާނަވުން އެދި ހެޔޮދުޢާ ކުރަމުން ކުރީމެ ސަލާމް }}

Qa‘umī mi‘ekuverikan mathī tibegen kurīme salām,
Qa‘umī bahun ginaheyo du‘ā kuramun kurīme salām.
Qa‘umī nishānang ħurumathā‘eku bōlanba‘i thibegen
‘A‘udānakan libigen ‘evā dida‘ak kurīme salām.
Nasrā nasībā kāmiyābu-ge ramzakang himenē
Fe‘sā‘i ratā‘i hudā ‘ekī fenumun kurīme salām.
Fakhrā šaraf ga‘umang ‘ehōda‘ide‘vi batalunna'
Zikrāge mativeri lentakun ‘aduga‘i kurīme salām.
Divehīnge ‘unman kuri ‘ara‘i silmā salāmatuga‘i
Divehīnge nan moḷuvun ‘ada‘i tibegen kurīme salām.
Minivankamā madani‘yatā libigen mi‘ālamugā
Dinigen hitāmatakun tibun ‘edigen kurīme salām.
Dīnā‘i verinnang heyo hitun hurumay adākuramun
Sīdā vafāterikanmatī tibegen kurīme salām.
Da‘ulatuge aburā ‘i‘zatā mativerivegen abada'
‘A‘udānavun ‘edi heyodu‘ā kuramun kurīme salām.