Resultados de la búsqueda

Ir a la navegación Ir a la búsqueda

Para más opciones de búsqueda, vea Ayuda:Búsqueda.

No hay resultados que cumplan los criterios de búsqueda en este sitio.

Resultados de la Wikipedia en inglés.

 • (October 14, 2016). "Lê Văn Hướng - chủ Lee's Sandwiches ở Mỹ, qua đời vì ung thư gan" [Henry Le - owner of Lee's Sandwiches in the U.S., dies of liver cancer]
  16 KB (1377 palabras) - 20:51 30 oct 2019
 • directly in antiquity, although general Ban Chao sent Gan Ying as an envoy to "Daqin" in 97 AD. Gan Ying did not reach Daqin: he stopped at the coast of
  45 KB (5965 palabras) - 21:07 8 nov 2019
 • of the city is the Ho Chi Minh City People's Court. The current Judge is Ung Thị Xuân Hương. The executive committee of Communist Party of Ho Chi Minh
  96 KB (9225 palabras) - 07:03 11 nov 2019
 • Rank Character Romanizations Notes Mandarin Cantonese Min Nan Hakka Gan Other Former Pronunciation (according to Baxter) Meaning 2007 1982 Trad. Simp
  151 KB (2834 palabras) - 21:09 7 nov 2019
 • name Thiên Cảm Gia Ứng Linh Vũ Đại Vương (善感嘉應靈武大王) by an emperor of Vietnam's Trần dynasty, as recorded in the Đại Việt sử ký toàn thư (大越史記全書), and History
  14 KB (1795 palabras) - 09:48 19 may 2019
 • Ốc ế St-16 膺窗 Yingchuang Breast Window yìng chuāng eung chang 응창 yō sō? Ưng song St-17 乳中 Ruzhong Middle of the Breast rǔ zhōng yu jung 유중 nyū chū? Nhũ
  70 KB (1381 palabras) - 21:54 28 oct 2019
 • Archived from the original on 7 March 2008. Retrieved 2008-02-14. "Đức ủng hộ gần 2 triệu euro cho Vườn Quốc gia Phong Nha–Kẻ Bàng". dantri. 2007-10-23
  78 KB (9665 palabras) - 15:17 24 sep 2019
 • 零 jɐʔ35 yāt 一 ji54/liaŋ21 yih/liáang 二/兩 ɬam33 lhāam 三 ɬei35 lhei 四 ʊŋ21 úng 五 lʊk54 luhk 六 tsʰɐʔ35 chāt 七 paʔ21 baat 八 kiau21 giáau 九 sɐp54 sahp 十 Guancheng
  366 KB (1784 palabras) - 10:21 10 nov 2019
 • rebellion with a march on Jiaozhi. According to the Đại Việt sử ký toàn thư (Complete Annals of Đại Việt), Lady Triệu had long breasts that reached her
  70 KB (9311 palabras) - 14:56 10 nov 2019
 • "cháy" vé". Báo điện tử An Ninh Thủ Đô. 2018-10-09. Retrieved 2018-12-18. VnExpress. "Mới tháo sụn mũi, Lệ Quyên vẫn hát gần 30 bài trong liveshow - Ngôi
  106 KB (11 814 palabras) - 12:10 29 oct 2019
 • years to her age. The show ended with four winners—Tóc Tiên, Nam Cường, Minh Thư and Viết Thanh—joining a short-lived group, Yo! Band; its members later went
  99 KB (9017 palabras) - 21:49 29 sep 2019
 • Vong, Hung, Hong, Bong, Eng, Ng, Uy, Wee, Oi, Oei, Oey, Ooi, Oof, Ong, or Ung due to pronunciations of the word in different dialects and languages. This
  130 KB (21 112 palabras) - 08:52 12 nov 2019
 • clusters [uŋʷxʷ], [uŋʷkʷ] and [uŋʷɡʷ] are delabialized to [uŋx], [uŋk] and [uŋɡ]. After the operation of Verner's law, various changes conspired to almost
  114 KB (11 361 palabras) - 12:41 14 oct 2019
 • (PDF). mzv.cz. Nguyễn Văn Phơn, Đoàn Văn Tuyến (2017-03-16). "Địa nhiệt ứng dụng". repository.vnu.edu.vn. Trần Trọng Thắng, Vũ Văn Tích, Đặng Mai, Hoàng
  40 KB (4903 palabras) - 15:03 13 oct 2019
 • PMID 30303989. Darren Curnoe; Ipoi Datan; Jian-xin Zhao; Charles Leh Moi Ung; Maxime Aubert; Mohammed S. Sauffi; Goh Hsiao Mei; Raynold Mendoza; Paul
  386 KB (41 282 palabras) - 20:06 21 oct 2019
 • 2017). "Chi Pu phát hành MV thứ 2 "Cho ta gần hơn", hình ảnh đẹp như tranh" [Chi Pu released followed-up music video "Cho ta gần hơn", with cinematography
  40 KB (4290 palabras) - 03:10 23 jun 2019
 • activities. In November 2014, Hòa Minzy released the debut music video "Thư chưa gửi anh" (My letter has not been sent to him yet), the song that previously
  49 KB (4226 palabras) - 21:46 29 ago 2019
 • Yoshida (JPN)  Cho Hyun-wook (KOR)  Abdullah Al-Sheib (QAT)  Liao Hsueh-ung (TPE) 1994 Hiroshima  Takahisa Yoshida (JPN)  Lee Jin-taek (KOR)  Xu Yang (CHN)
  193 KB (40 palabras) - 13:43 20 oct 2019
 •  China (CHN) Tan Zongliang Wang Yifu Xu Dan  North Korea (PRK) Kim Hyon-ung Kim Jong-su Ryu Myong-yon  Kazakhstan (KAZ) Vladimir Guchsha Vladimir Issachenko
  147 KB (233 palabras) - 15:30 6 nov 2019
 • team details  China Pang Wei Tan Zongliang Xu Kun  North Korea Kim Hyon-ung Kim Jong-su Ryu Myong-yon  South Korea Jin Jong-oh Kim Young-wook Lee Sang-do
  31 KB (83 palabras) - 02:53 1 oct 2019
 • featuring Thái Sơn (Top 24) —- "Bèo dạt mây trôi" Trung Quân —- "Căn gác trống" (Ưng Hoàng Phúc) Trung Quân & Mai Hương —- "Hồ Gươm sáng sớm" (Hoàng Hải) Mai
  31 KB (1175 palabras) - 16:44 26 oct 2018