Diferencia entre revisiones de «Cerceda (La Coruña)»

Ir a la navegación Ir a la búsqueda
1670 bytes añadidos ,  hace 2 años
m
Revertidos los cambios de Piko 158 a la última edición de LMLM (Traducción defectuosa, WP:TOES, faltas de ortografía)
(→‎Comunicaciones: Traducción del gallego)
m (Revertidos los cambios de Piko 158 a la última edición de LMLM (Traducción defectuosa, WP:TOES, faltas de ortografía))
| web = [http://www.cerceda.es Web Oficial]
}}
'''Cerceda''' es un [[municipio]] de la [[provincia de ALa Coruña]] ([[Galicia]], [[España]]), perteneciente a la [[comarca de OrdesÓrdenes]]. Posee un parque acuático de gran atractivo turístico y un gran pazo (en Lavandeiras). Según<br el [[Instituto Nacional de Estadística de España|INE]], su población en 2012, era de 5.318 habitantes./>
Población en 2012, según el [[Instituto Nacional de Estadística de España|INE]], es de 5.318 habitantes.
<!---
== Historia ==:
 
A de Cerceda tieneé unaunha historia marcada porpolo suseu tradicional aislamientoillamento y lae falta de comunicacionescomunicacións. En elNo mapa catastral de 1929 nonon aparecía ningunaaínda entradaningunha alestrada no municipio. Con todo, suo seu territorio está habitado desde laa EdadIdade do Ferro: a historia de HierroCerceda é a historia dos seus poboadores.
'''Cerceda''' es un [[municipio]] de la [[provincia de A Coruña]] ([[Galicia]], [[España]]), perteneciente a la [[comarca de Ordes]]. Posee un parque acuático de gran atractivo turístico y un gran pazo (en Lavandeiras). Según el [[Instituto Nacional de Estadística de España|INE]], su población en 2012, era de 5.318 habitantes.
ElO aislamientoillamento hizofixo que elo territorio cercedense quedaseficase afectadoun portanto afastado dos grandes hitosfitos que marcaron a historia de [[Galicia]]. PeroMais estatal circunstancia tambiéntamén diodeu lugar a unaunha evolución histórica particular. ElO pasado deda lavila localidadcomeza sea remontacontarse adesde os tempos remotos lada [[cultura castrense]]castrexa.
 
Tal como ocurreocorre en losnos restantes concellos de lada comarca, en Cerceda sedáse da unaunha extraordinaria coincidencia entre laa situación de losdos antigos castros ye lasas actualesactuais unidades de poblaciónpoboación. Por iso cómpre soster que, desde o século VII antes de Cristo, a poboación de Cerceda mantense cabo da mesma terra.
== Historia ==
 
Cerceda tiene una historia marcada por su tradicional aislamiento y la falta de comunicaciones. En el mapa catastral de 1929 no aparecía ninguna entrada al municipio. Con todo, su territorio está habitado desde la Edad de Hierro.
 
== Demografía ==:
El aislamiento hizo que el territorio cercedense quedase afectado por dos grandes hitos que marcaron a historia de [[Galicia]]. Pero esta circunstancia también dio lugar a una evolución histórica particular. El pasado de la localidad se remonta a la [[cultura castrense]].
 
MásMalia allá de lasas consecuencias de undun fuerteforte fenómeno emigratorio, laa evolución demográfica de Cerceda aao lolongo largodo del sigloséculo XX ye lono que vavai deldo XXI arrojaarroxa un saldo positivo que se explica en buenaboa medida porpola la pujanzapuxanza industrial de lasdas tres últimas décadas.
Tal como ocurre en los restantes concellos de la comarca, en Cerceda se da una extraordinaria coincidencia entre la situación de los antigos castros y las actuales unidades de población.
SegúnSegundo losos últimos datos oficialesoficiais (IGE, 2008), Cerceda cuentaconta en esteneste momento con 5.597 habitantes, loo que suponesupón un incremento do 16,5% respecto a losaos 4.803 que registrabarexistraba en 1900. Con todo, elo municipio alcanzóalcanzou suo máximoseu teito demográfico en 1960, cuandomomento no que a susúa poboación ascendía a 7.929 personaspersoas, un 65% másmáis que a comiezoscomezos de sigloséculo.
 
PorÉ esto,por enisto que, lana evolución demográfica deldo concello, sepodemos diferenciandiferenciar dosdúas etapas bienben distintas. LaA primeraprimeira de ellasdelas, dataata de losos añosanos 60, y se caracterizacaracterizouse por unaunha notable expansión demográfica. LaA gran producciónprodución agrícola deldo momento, juntoxunto con lascoas altas tasastaxas de natalidadnatalidade, ayudaronaxudaron a contrarrestar en esteneste período losos efectos da emigración.
== Demografía ==
Más allá de las consecuencias de un fuerte fenómeno emigratorio, la evolución demográfica de Cerceda a lo largo del siglo XX y lo que va del XXI arroja un saldo positivo que se explica en buena medida por la pujanza industrial de las tres últimas décadas.
Según los últimos datos oficiales (IGE, 2008), Cerceda cuenta en este momento con 5.597 habitantes, lo que supone un incremento do 16,5% respecto a los 4.803 que registraba en 1900. Con todo, el municipio alcanzó su máximo demográfico en 1960, cuando su poboación ascendía a 7.929 personas, un 65% más que a comiezos de siglo.
Por esto, en la evolución demográfica del concello, se diferencian dos etapas bien distintas. La primera de ellas, data de los años 60, y se caracteriza por una notable expansión demográfica. La gran producción agrícola del momento, junto con las altas tasas de natalidad, ayudaron a contrarrestar en este período los efectos da emigración.
 
NoNon acontecióaconteceu loo mismomesmo a partir dedos los añosanos 60, cuandocando lasas corrientescorrentes migratorias haciacara a América ye haciacara lasás ciudadescidades europeas másmáis industrializadas ye lasas expropiacionesexpropiacións motivadas por lapola apertura de lada central térmica de [[Meirama]] en 1980. Todo esto provocóprovocaron un notable descenso demográfico. Así, de losdos 7.929 habitantes que ende 1960 tenía Cerceda, se pasópasou a 7.003 en 1981. DiezDez anos despuésdespois, en 1991, laa cifra se reduciríareducírase hastaata losos 5.347.
 
CabeCómpre señalarsinalar en esteneste punto que estas cifras hacenfan referencia aá la poblaciónpoboación de hechofeito, esisto é decirá que vive en Cerceda en elno momento en que se elaboraron losos censos que se citan. SiSe se atiende aatendemos laá poblaciónpoboación de derechodereito, esé decirdicir, a laá suma de losdos residentes presentes y ae losdos ausentes -lasas personaspersoas inscritas en elno padrón oaínda que se encuentranatopan fuerafóra temporalmente- en 1991 kaa cifra esé de 7.015 habitantes.
Esta desviación entre la población de hecho y de derecho, es la más alta de toda la provincia da Coruña, explicándose por el fenómeno de la emigración, que sigue teniendo una altura de 1990 y que tiene una especial relevancia en Cerceda.
 
Esta desviación entre a poboación de feito e a de dereito, a máis alta de toda a provincia da Coruña, explícase polo fenómeno da emigración, que aínda á altura de 1990 tiña unha especial relevancia en Cerceda.
 
Desde mediados dos 90 a mellora das comunicacións, a estabilidade do emprego na industria e o desenvolvemento terciario na Silva e no Campo da Feira son factores que teñen contribuído a estabilizar a poboación e a contrarrestar os efectos dun crecemento vexetativo negativo (-5,4‰).
== Comunicaciones ==
EL concello de Cerceda está situado al noroeste de Galicia en la provincia de La Coruña. Pertence a la comarca de Ordes. Se encuentra en un área de transición entre las tierras de las Mariñas, Bergantiños y Ordes. Limita al norte con los municipios de Laracha y Culleredo, al sur con Ordes y Tordoia, al este con Carral y al oeste con Carballo.
La cabecera del municipio está Antemil, antigua vila del Campo da Feira que hoy en día se conoce por el propio nombre del concello, que se encuentra a unos 50 kilómetros de [[Santiago de Compostela]] y a unos 30 de La Coruña, las dos ciudades importantes más próximas.
 
 
Como chegar:
 
ELO concello de Cerceda está situado alao noroeste de Galicia en lana provincia de Lada Coruña. PertencePertencente a laá comarca de Ordes., Seatópase encuentra en unnunha área de transición entre lasas tierrasterras de lasdas Mariñas, Bergantiños ye Ordes. Limita alao norte con loscos municipios deda Laracha ye Culleredo, alao sur con Ordes ye Tordoia, alao esteleste con Carral ye alao oeste con Carballo.
LaA cabeceracabeceira deldo municipio está no lugar de Antemil, antiguaantiga vila deldo Campo da Feira que hoyhoxe en día se conocecoñece por elpolo propio nombrenome deldo concello, e que se encuentraatopa a unosuns 50 kilómetrosquilómetros de [[Santiago de Compostela]] ye a unosuns 30 de Lada Coruña, lasas dosdúas ciudadescidades importantes másmáis próximasachegadas.
 
En coche
A principal vía de comunicación e acceso a Cerceda é a estrada AC-400,
que vai de Sigrás a Muros e atravesa o casco urbán do municipio.
 
Para achegarse desde A Coruña, o máis axeitado é facelo a través da Autovía do Noroeste para despois saír en dirección Culleredo/Ledoño, tomar a estrada AC-523 e acceder á AC-400 en dirección Cerceda.
 
Para achegarse desde Santiago, a mellor opción é a autoestrada do Atlántico AP-9 dirección A Coruña/Pontevedra, seguir pola estrada
N-550 en dirección a Ordes e tomar a AC-524. Tras atravesar Ordes,
continuar pola N-550 ata o Mesón do Vento e xirar alí en dirección Cerceda.
 
Para os usuarios de GPS: nalgunhas cartografías pode que non apareza Cerceda como destino, nese caso pódese seleccionar Antemil (Cerceda). As súas coordenadas xeográficas son as seguintes: 43º11'25''N 8º28'23''W.
 
En tren
A liña de tren rexional que une A Coruña con Santiago de Compostela atravesa o concello de Cerceda con paradas en Meirama, Vila da Igrexa e Cerceda. Pódese obter máis información sobre este servizo na páxina web oficial de RENFE ou no teléfono 902 24 02 02.
 
En autobús
A compañía ASICASA ofrece un servizo regular de autobuses que
conectan A Coruña e Cerceda. Pódese obter máis información no teléfono 981 23 12 34.
 
En avión
Cerceda atópase preto dos enlaces da autoestrada do Atlántico e da autovía do Noroeste, co que está a menos de media hora de distancia dos aeroportos de Alvedro e Lavacolla. Pódese obter información das conexións que ofrecen as distintas liñas aéreas no portal de Aeroportos Españois e Navegación Aérea -AENA-.
 
ElO Concello de Cerceda está compuestocomposto por seis parroquias: Meirama, As Encrobas e Cerceda son as parroquias septentrionalessetentrionais quee estánoriéntanse orentadascara hacia lasas comarcas de Lada Coruña ye Bergantiños. No en tantoentanto, lasas parroquias de Rodís, Queixas e Xesteda queespállanse secontra extienden alo sur deldo terminotermo municipal, e insertadasinseridas entre lasas terras da comarca de Ordes.
Os principais núcleos de poboación están na aldea da Silva, pertencente a Rodís, e mais na do Campo da Feira, na parroquia de Cerceda. A segunda é ademais a capital municipal, albergando a Casa do Concello e algúns dos principais equipamentos.
--->
== Parroquias ==
[[Archivo:La Cascada.jpg|thumb|left|200xp|Río Anllóns aal su pasopasar por la presa del molino.]]
[[Archivo:Central Térmica de Meirama.jpg|thumb|left|200xp|[[Central térmica de Meirama]], en la parroquia de As Encrobas.]]
El Concello de Cerceda está compuesto por seis parroquias: Meirama, As Encrobas e Cerceda son as parroquias septentrionales que están orentadas hacia las comarcas de La Coruña y Bergantiños. No en tanto, las parroquias de Rodís, Queixas e Xesteda que se extienden al sur del termino municipal, e insertadas entre las terras da comarca de Ordes.
*Cerceda (San Martiño)
*[[As Encrobas]] (San Román)

Menú de navegación