Diferencia entre revisiones de «Cerceda (La Coruña)»

Ir a la navegación Ir a la búsqueda
406 bytes eliminados ,  hace 2 años
Reestablecimiento de cambios
m (Revertidos los cambios de Orxeira a la última edición de Fertejol)
(Reestablecimiento de cambios)
| web = [http://www.cerceda.es Web Oficial]
}}
'''Cerceda''' es un [[municipio]] de la [[provincia de La Coruña]] ([[Galicia]], [[España]]), perteneciente a la [[comarca de Órdenes]]. Posee un parque acuático de gran atractivo turístico y un gran pazo (en Lavandeiras). <br />
Población en 2012, según el [[Instituto Nacional de Estadística de España|INE]], es de 5.318 habitantes.
<!---
Historia:
 
'''Cerceda''' es un [[municipio]] de la [[provincia de LaA Coruña]] ([[Galicia]], [[España]]), perteneciente a la [[comarca de ÓrdenesOrdes]]. Posee un parque acuático de gran atractivo turístico y un gran pazo (en Lavandeiras). <brSegún />el [[Instituto Nacional de Estadística de España|INE]], su población en 2012, era de 5.318 habitantes.
A de Cerceda é unha historia marcada polo seu tradicional illamento e falta de comunicacións. No mapa catastral de 1929 non aparecía aínda ningunha estrada no municipio. Con todo, o seu territorio está habitado desde a Idade do Ferro: a historia de Cerceda é a historia dos seus poboadores.
O illamento fixo que o territorio cercedense ficase un tanto afastado dos grandes fitos que marcaron a historia de Galicia. Mais tal circunstancia tamén deu lugar a unha evolución histórica particular. O pasado da vila comeza a contarse desde os tempos remotos da cultura castrexa.
 
== Historia: ==
Tal como ocorre nos restantes concellos da comarca, en Cerceda dáse unha extraordinaria coincidencia entre a situación dos antigos castros e as actuais unidades de poboación. Por iso cómpre soster que, desde o século VII antes de Cristo, a poboación de Cerceda mantense cabo da mesma terra.
 
A de Cerceda étiene unhauna historia marcada polopor seusu tradicional illamentoaislamiento ey la falta de comunicaciónscomunicaciones. NoEn el mapa catastral de 1929 nonno aparecía aíndaninguna ningunhaentrada estrada noal municipio. Con todo, o seusu territorio está habitado desde ala Idade do Ferro: a historiaEdad de Cerceda é a historia dos seus poboadoresHierro.
 
OEl illamentoaislamiento fixohizo que oel territorio cercedense ficasequedase unafectado tanto afastadopor dos grandes fitoshitos que marcaron a historia de [[Galicia]]. MaisPero talesta circunstancia taméntambién deudio lugar a unhauna evolución histórica particular. OEl pasado dade vilala comezalocalidad ase contarseremonta desde os tempos remotosa dala [[cultura castrexacastrense]].
Demografía:
 
Tal como ocorreocurre nosen los restantes concellos dade la comarca, en Cerceda dásese unhada una extraordinaria coincidencia entre ala situación dosde los antigos castros ey aslas actuaisactuales unidades de poboación. Por iso cómpre soster que, desde o século VII antes de Cristo, a poboación de Cerceda mantense cabo da mesma terrapoblación.
Malia as consecuencias dun forte fenómeno emigratorio, a evolución demográfica de Cerceda ao longo do século XX e no que vai do XXI arroxa un saldo positivo que se explica en boa medida pola puxanza industrial das tres últimas décadas.
Segundo os últimos datos oficiais (IGE 2008) Cerceda conta neste momento con 5.597 habitantes, o que supón un incremento do 16,5% respecto aos 4.803 que rexistraba en 1900. Con todo, o municipio alcanzou o seu teito demográfico en 1960, momento no que a súa poboación ascendía a 7.929 persoas, un 65% máis que a comezos de século.
 
== Demografía: ==
É por isto que, na evolución demográfica do concello, podemos diferenciar dúas etapas ben distintas. A primeira delas, ata os anos 60, caracterizouse por unha notable expansión demográfica. A gran produción agrícola do momento, xunto coas altas taxas de natalidade, axudaron a contrarrestar neste período os efectos da emigración.
MaliaMás asallá de las consecuencias dunde un fortefuerte fenómeno emigratorio, ala evolución demográfica de Cerceda aoa longolo dolargo séculodel siglo XX ey nolo que vaiva dodel XXI arroxaarroja un saldo positivo que se explica en boabuena medida polapor puxanzala pujanza industrial dasde las tres últimas décadas.
SegundoSegún oslos últimos datos oficiaisoficiales (IGE, 2008), Cerceda contacuenta nesteen este momento con 5.597 habitantes, olo que supónsupone un incremento do 16,5% respecto aosa los 4.803 que rexistrabaregistraba en 1900. Con todo, oel municipio alcanzoualcanzó osu seu teitomáximo demográfico en 1960, momento no que acuando súasu poboación ascendía a 7.929 persoaspersonas, un 65% máismás que a comezoscomiezos de séculosiglo.
ÉPor poresto, isto que,en nala evolución demográfica dodel concello, podemosse diferenciardiferencian dúasdos etapas benbien distintas. ALa primeiraprimera delasde ellas, atadata osde los anosaños 60, caracterizousey se caracteriza por unhauna notable expansión demográfica. ALa gran produciónproducción agrícola dodel momento, xuntojunto coascon las altas taxastasas de natalidadenatalidad, axudaronayudaron a contrarrestar nesteen este período oslos efectos da emigración.
 
NonNo aconteceuaconteció olo mesmomismo a partir dosde anoslos años 60, candocuando aslas correntescorrientes migratorias carahacia a América ey carahacia áslas cidadesciudades europeas máismás industrializadas ey aslas expropiaciónsexpropiaciones motivadas polapor la apertura dade la central térmica de [[Meirama]] en 1980. Todo esto provocaronprovocó un notable descenso demográfico. Así, dosde los 7.929 habitantes deque en 1960 tenía Cerceda, pasouse pasó a 7.003 en 1981. DezDiez anos despoisdespués, en 1991, ala cifra reducírasese reduciría atahasta oslos 5.347.
 
CómpreCabe sinalarseñalar nesteen este punto que estas cifras fanhacen referencia áa poboaciónla población de feitohecho, isto ées ádecir que vive en Cerceda noen el momento en que se elaboraron oslos censos que se citan. SeSi atendemosse atiende a ála poboaciónpoblación de dereitoderecho, ées dicirdecir, áa la suma dosde los residentes presentes ey a doslos ausentes -aslas persoaspersonas inscritas noen el padrón aíndao que se atopanencuentran fórafuera temporalmente- en 1991 aka cifra ées de 7.015 habitantes.
Esta desviación entre la población de hecho y de derecho, es la más alta de toda la provincia da Coruña, explicándose por el fenómeno de la emigración, que sigue teniendo una altura de 1990 y que tiene una especial relevancia en Cerceda.
 
Esta desviación entre a poboación de feito e a de dereito, a máis alta de toda a provincia da Coruña, explícase polo fenómeno da emigración, que aínda á altura de 1990 tiña unha especial relevancia en Cerceda.
 
Desde mediados dos 90 a mellora das comunicacións, a estabilidade do emprego na industria e o desenvolvemento terciario na Silva e no Campo da Feira son factores que teñen contribuído a estabilizar a poboación e a contrarrestar os efectos dun crecemento vexetativo negativo (-5,4‰).
 
== Comunicaciones ==
 
Como chegar:
 
O concello de Cerceda está situado ao noroeste de Galicia na provincia da Coruña. Pertencente á comarca de Ordes, atópase nunha área de transición entre as terras das Mariñas, Bergantiños e Ordes. Limita ao norte cos municipios da Laracha e Culleredo, ao sur con Ordes e Tordoia, ao leste con Carral e ao oeste con Carballo.
O concello de Cerceda está situado ao noroeste de Galicia na provincia da Coruña. Pertencente á comarca de Ordes, atópase nunha área de transición entre as terras das Mariñas, Bergantiños e Ordes. Limita ao norte cos municipios da Laracha e Culleredo, ao sur con Ordes e Tordoia, ao leste con Carral e ao oeste con Carballo.
A cabeceira do municipio está no lugar de Antemil, antiga vila do Campo da Feira que hoxe en día se coñece polo propio nome do concello, e que se atopa a uns 50 quilómetros de Santiago de Compostela e a uns 30 da Coruña, as dúas cidades importantes máis achegadas.
 
A cabeceira do municipio está no lugar de Antemil, antiga vila do Campo da Feira que hoxe en día se coñece polo propio nome do concello, e que se atopa a uns 50 quilómetros de Santiago de Compostela e a uns 30 da Coruña, as dúas cidades importantes máis achegadas.
En coche
Línea 70: Línea 69:
A principal vía de comunicación e acceso a Cerceda é a estrada AC-400,
que vai de Sigrás a Muros e atravesa o casco urbán do municipio.
Cerceda atópase preto dos enlaces da autoestrada do Atlántico e da autovía do Noroeste, co que está a menos de media hora de distancia dos aeroportos de Alvedro e Lavacolla. Pódese obter información das conexións que ofrecen as distintas liñas aéreas no portal de Aeroportos Españois e Navegación Aérea -AENA-.
 
Para achegarse desde A Coruña, o máis axeitado é facelo a través da Autovía do Noroeste para despois saír en dirección Culleredo/Ledoño, tomar a estrada AC-523 e acceder á AC-400 en dirección Cerceda.
 
Para achegarse desde Santiago, a mellor opción é a autoestrada do Atlántico AP-9 dirección A Coruña/Pontevedra, seguir pola estrada
N-550 en dirección a Ordes e tomar a AC-524. Tras atravesar Ordes,
continuar pola N-550 ata o Mesón do Vento e xirar alí en dirección Cerceda.
 
Para os usuarios de GPS: nalgunhas cartografías pode que non apareza Cerceda como destino, nese caso pódese seleccionar Antemil (Cerceda). As súas coordenadas xeográficas son as seguintes: 43º11'25''N 8º28'23''W.
 
En tren
A liña de tren rexional que une A Coruña con Santiago de Compostela atravesa o concello de Cerceda con paradas en Meirama, Vila da Igrexa e Cerceda. Pódese obter máis información sobre este servizo na páxina web oficial de RENFE ou no teléfono 902 24 02 02.
 
En autobús
A compañía ASICASA ofrece un servizo regular de autobuses que
conectan A Coruña e Cerceda. Pódese obter máis información no teléfono 981 23 12 34.
 
En avión
Cerceda atópase preto dos enlaces da autoestrada do Atlántico e da autovía do Noroeste, co que está a menos de media hora de distancia dos aeroportos de Alvedro e Lavacolla. Pódese obter información das conexións que ofrecen as distintas liñas aéreas no portal de Aeroportos Españois e Navegación Aérea -AENA-.
 
O Concello de Cerceda está composto por seis parroquias: Meirama, As Encrobas e Cerceda son as parroquias setentrionais e oriéntanse cara as comarcas da Coruña e Bergantiños. No entanto, as parroquias de Rodís, Queixas e Xesteda espállanse contra o sur do termo municipal, inseridas entre as terras da comarca de Ordes.
Os principais núcleos de poboación están na aldea da Silva, pertencente a Rodís, e mais na do Campo da Feira, na parroquia de Cerceda. A segunda é ademais a capital municipal, albergando a Casa do Concello e algúns dos principais equipamentos.
--->
== Parroquias ==
[[Archivo:La Cascada.jpg|thumb|left|200xp|Río Anllóns ala pasarsu paso por la presa del molino.]]
[[Archivo:Central Térmica de Meirama.jpg|thumb|left|200xp|[[Central térmica de Meirama]], en la parroquia de As Encrobas.]]
OEl Concello de Cerceda está compostocompuesto por seis parroquias: Meirama, As Encrobas e Cerceda son as parroquias setentrionaisseptentrionales eque oriéntanseestán caraorentadas ashacia las comarcas dade La Coruña ey Bergantiños. No entantoen tanto, aslas parroquias de Rodís, Queixas e Xesteda espállanseque contrase oextienden al sur dodel termotermino municipal, inseridase insertadas entre aslas terras da comarca de Ordes.
*Cerceda (San Martiño)
*[[As Encrobas]] (San Román)
1373

ediciones

Menú de navegación