Divisiones administrativas de Jilin

De Wikipedia, la enciclopedia libre
Ir a la navegación Ir a la búsqueda
Provincia de Jilin.

Jilin es provincia de la República Popular China, formada por las siguientes divisiones administrativas:

 • 9 Divisiones de Nivel de Prefectura
  • 8 Ciudades de Nivel de Prefectura
  • 1 Prefectura Autónoma
 • 60 Divisiones de Nivel de Distrito
  • 20 Ciudades de Nivel de Distrito
  • 18 Distritos
  • 3 Distritos Autónomos
  • 19 Sectores
 • 1532 Divisiones de Nivel de Municipio
  • 456 Pueblos
  • 287 Municipios
  • 28 Municipios Étnicos
  • 240 Subsectores

Este cuadro muestra todas las Divisiones de Nivel de Prefectura y de Nivel de Distrito.

Nivel de Prefectura Nivel de Distrito
Nombre Chino (S) Pinyin
Ciudad de Changchun
长春市
Chángchūn Shì
Sector de Chaoyang 朝阳区 Cháoyáng Qū
Sector de Kuancheng 宽城区 Kuānchéng Qū
Sector de Erdao 二道区 Èrdào Qū
Sector de Nanguan 南关区 Nánguān Qū
Sector de Luyuan 绿园区 Lǜyuán Qū
Sector de Shuangyang 双阳区 Shuāngyáng Qū
Ciudad de Jiutai 九台市 Jiǔtái Shì
Ciudad de Yushu 榆树市 Yúshù Shì
Ciudad de Dehui 德惠市 Déhuì Shì
Distrito de Nong'an 农安县 Nóng'ān Xiàn
Ciudad de Jilin
吉林市
Jílín Shì
Sector de Chuanying 船营区 Chuányíng Qū
Sector de Changyi 昌邑区 Chāngyì Qū
Sector de Longtan 龙潭区 Lóngtán Qū
Sector de Fengman 丰满区 Fēngmǎn Qū
Ciudad de Shulan 舒兰市 Shūlán Shì
Ciudad de Huadian 桦甸市 Huàdiàn Shì
Ciudad de Jiaohe 蛟河市 Jiāohé Shì
Ciudad de Panshi 磐石市 Pánshí Shì
Distrito de Yongji 永吉县 Yǒngjí Xiàn
Ciudad de Siping
四平市
Sìpíng Shì
Sector de Tiexi District 铁西区 Tiěxī Qū
Sector de Tiedong 铁东区 Tiědōng Qū
Ciudad de Gongzhuling 公主岭市 Gōngzhǔlǐng Shì
Ciudad de Shuangliao 双辽市 Shuāngliáo Shì
Distrito de Lishu 梨树县 Líshù Xiàn
Distrito Autónomo Manchú de Yitong 伊通满族自治县 Yītōng Mǎnzú
Zìzhìxiàn
Ciudad de Liaoyuan
辽源市
Liáoyuán Shì
Sector de Longshan 龙山区 Lóngshān Qū
Sector de Xi'an 西安区 Xī'ān Qū
Distrito de Dongliao 东辽县 Dōngliáo Xiàn
Distrito de Dongfeng 东风县 Dōngfēng Xiàn
Ciudad de Tonghua
通化市
Tōnghuà Shì
Sector de Dongchang 东昌区 Dōngchāng Qū
Sector de Erdaojiang 二道江区 Èrdàojiāng Qū
Ciudad de Meihekou 梅河口市 Méihékǒu Shì
Ciudad de Ji'an 集安市 Jí'ān Shì
Distrito de Tonghua 通化县 Tōnghuà Xiàn
Distrito de Huinan 辉南县 Huīnán Xiàn
Sector de Liuhe 柳河县 Liǔhé Xiàn
Ciudad de Baishan
白山市
Báishān Shì
Sector de Badaojiang 八道江区 Bādàojiāng Qū
Ciudad de Linjiang 临江市 Línjiāng Shì
Distrito de Jingyu 靖宇县 Jìngyǔ Xiàn
Distrito de Fusong 抚松县 Fǔsōng Xiàn
Distrito de Jiangyuan 江源县 Jiāngyuán Xiàn
Distrito Autónomo Coreano de Changbai 长白朝鲜族自治县 Chángbái Cháoxiǎnzú
Zìzhìxiàn
Ciudad de Songyuan
松原市
Sōngyuán Shì
Sector de Ningjiang 宁江区 Níngjiāng Qū
Distrito de Qian'an 乾安县 Qián'ān Xiàn
Distrito de Changling 长岭县 Chánglǐng Xiàn
Distrito de Fuyu 扶余县 Fúyú Xiàn
Distrito Autónomo Mongol de Qian Gorlos 前郭尔罗斯
蒙古族自治县
Qián'guō'ěrluósī
Měnggǔzú Zìzhìxiàn
Ciudad de Baicheng
白城市
Báichéng Shì
Sector de Taobei 洮北区 Táoběi Qū
Ciudad de Da'an 大安市 Dà'ān Shì
Ciudad de Taonan 洮南市 Táonán Shì
Distrito de Zhenlai 镇赉县 Zhènlài Xiàn
Distrito de Tongyu 通榆县 Tōngyú Xiàn
Prefectura Autónoma Coreana de Yanbian
延边朝鲜族自治州
Yánbiān Cháoxiǎnzú
Zìzhìzhōu
Ciudad de Yanji 延吉市 Yánjí Shì
Ciudad de Tumen 图们市 Túmén Shì
Ciudad de Dunhua 敦化市 Dūnhuà Shì
Ciudad de Longjing 龙井市 Lóngjǐng Shì
Ciudad de Hunchun 珲春市 Húnchūn Shì
Ciudad de Helong 和龙市 Hélóng Shì
Distrito de Antu 安图县 Āntú Xiàn
Distrito de Wangqing 汪清县 Wāngqīng Xiàn